Archive - Date

Archive - Activity

Archive - Geography

Collected lists

Fidjaknutane og Grønaknut

Date:
22.04.2020
Characteristic:
Backcountry skiing
Duration:
10:00h
Map    

Gleknuten og nabotopper

Date:
21.04.2020
Characteristic:
Backcountry skiing
Duration:
9:00h
Map    

Bukkafjellet

Date:
13.04.2020
Characteristic:
Hike
Duration:
8:00h

Gjekk lysløypa eit stykke og så skilting mot Karten. Fant ikkje merking til toppen, men lettgått terreng. Gjekk så sørover langs vestsida av Kartavatnet og opp vest- og nordsida til Romsknuten. Så austover til Bukkaknuten og Vedrafjellet og så opp austryggen til Bukkafjellet. Fulgte vest- og nordryggen ned til Storavatnet der eg kom inn på stien mellom Brekko og Gloppenuten. Det er såvidt eg veit ingen sti til Bukkafjellet, men enklaste rute er nok frå Brekko via nevnte sti, og så finne egen passende rute til Bukkafjellet.

Map    

Vardafjell

Date:
09.04.2020
Characteristic:
Hike
Duration:
8:00h

Tur heimefrå over Kolfjellet og ned til Søredalen. Der er der merka tursti til Sygno frå sørenden av Skjelbreidtjørna. Gjekk så over Kråkeberget og Vaulaberget og rundt nordenden av Skjeldbreidtjørna og inn på anleggsvegen til Vardafjell frå Leikvam i Noredalen. Det er stengt og skilta med adgang forbudt for uvedkommende, men lett å gå rundt. Ingen aktivitet skjærtorsdag, men det var andre turgåere. Det er merka sti til Vardafjell frå sørenden av Skjelbreidtjørna som krysser anleggsvegane. Dei omstridte vindmøllene er ennå ikkje satt opp, men det kan skje om få mnd. Det skal visstnok settes opp i alt 32 (7+25) møller, så landskapet vil då endra seg ein del. Fulgte den vegen som går mot Svanetjørna og derfrå er det kort gange i terrenget til toppen. Retur via Husafjellet >>>

Map    

Svartevassknuten

Date:
07.04.2020
Characteristic:
Backcountry skiing
Duration:
10:00h

Parkerte på sørsida av Stavtjørna for å slippe p-avgifta på 60 kr på den store p-plassen nord for Stavtjørna. Lite aktivitet og innstilt skitrekk denne påsken pga koronarestriksjoner. Fulgte oppkjørt skiløype til Åkroken og Sandvassdalen til Barbuvatnet. Så opp sør- og vestryggen til Eikerinden og vestover igjen til den namnlause 853-toppen. Vidare via tjern 802 og opp austryggen til Svartevassknuten. Gjekk så austover for å ta med nokre sekundærtopper mellom Krokavatnet og Storavatnet. Retur over Barbuvatnet som hadde begynt å få råtten is så måtte vere litt forsiktig der, og så skiløypa tilbake til Stavtjørn i månelys kveld.

Map    

Myrfjell

Date:
30.03.2020
Characteristic:
Backcountry skiing

Det er nå satt opp bom ca 500 m før Maudal kraftverk pga anleggsarbeid på vegen opp til Myrtjørna. Traff ein av anleggslederne som gav meg lov til kjøre på utsida av bommen og opp til røyrgata siden dei ver ferdige med sprengning for denne dagen. Skiføre frå første hårnålssving opp til Myrtjørna. Isen la seg seint denne vinteren, men var nå rundt 15 cm. Så bratt opp til Reiarsskaret der eg bar skia det øverste brattaste partiet. Vidare over Krokavatnet og opp sørryggen til Myrfjell. Greit skiføre med 5-6 cm nysnø oppå skaresnø, men avblåst i toppområdet rundt Myrfjell etter nordavinden dagen før. Yr lovte fint ver, men sånn blei det ikkje og skodda la seg nedpå. Hadde tenkt å ta med Storbakknuten, men droppa det pga skodda. Den letta og det klarna opp då eg kom ned.

Map    

Iglandsklubbafjellet

Date:
28.03.2020
Characteristic:
Backcountry skiing
Map    

Vådlandsknuten

Date:
21.03.2020
Characteristic:
Hike
Map    

Dyranuten

Date:
06.03.2020
Characteristic:
Hike
Map    

Vallresknuten

Date:
05.03.2020
Characteristic:
Backcountry skiing
Map