Archive - Date

Archive - Activity

Archive - Geography

Collected lists

Heiafjellet og Storekleggen

Date:
07.10.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
8:15h
Map    

Bukkatofjellet og nabotopper

Date:
06.10.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
9:15h

Fulgte T-stien mot Stakken nordover til Storhillervatnet der eg gjekk ut i terrenget og over ei bru over utløpsånå og så opp vestryggen over fleire namnlause topper til Bukkatofjellet. Flott utsikt i alle retninger. Gjekk så nord- og vestover over 1070 og 1008 til Oddaheia 1011. Så ryggen sørvestover over 987 til Borgåsen. Ned søraustryggen og så inn på T-stien tilbake til Nilsebudammen. Sidan dette var sundag var det ingen helikoptertrafikk i fbm bygging av ny høgspentlinje mellom Lysebotn og Førrebotn. Det er støypt nye mastefundamenter parallellt med den gamle linja som visstnok skal rives. Turer med same utgangspunkt til Kråkehorten dagen før, og til Heiafjellet og Storekleggen dagen etter.

Map    

Kråkehorten

Date:
05.10.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
5:00h

Fulgte stien mot Stakken eit lite stykke og gjekk så ut i terrenget vestover over den namnlause 880-toppen og vidare opp på Langåsen. Så sørover på lettgått snaufjell til Kråkehorten. Skal ifølge kartet vere trigpunkt på toppen, men såg hverken jernbolt eller trerester, men det er ein halvstor varde. Gjekk ned austover over 919 og 854 og langs sørsida av utløpsånå frå Tjørnastølstjørna. Kom då ned til eit anleggsområde/ lagerplass i nordenden av Breiavatnet. Så på veg siste korte stykket tilbake til Nilsebudammen. Tur til Bukkatofjellet og nabotopper dagen etter. Det bygges i perioden 2018-2021 ny 420 kV høgspentlinje mellom Lysebotn og Sauda så det er derfor anleggstrafikk med bl.a betongbiler på vegen mellom Lysebotn og Nilsebudammen. Helikopter brukes for å frakte betong ut i felten til støyping >>>

Map    

Solandsvarden og nabotopper

Date:
25.09.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
9:00h

I vegkrysset mellom Flikkeid og Lavoll er det turskilt til Solandsvarden. Godt merka og tydelig sti gjennom skogen. Tok ein svipptur oppom Heståsen før eg fortsatte på stien via nordsida av Ljosevatnet til Solandsvarden. Stor varde og besøksbok på toppen. Fortsatte sørover i uryddig/ uveisomt terreng via Nordvannsknuten mot Bergtjørnknuten. Kom inn på ein ny sti vest for Bergtjørnknuten og tok ein tur sørover til Røde fjellan og Søylandsvarden og tilbake på stien til Bergtjørnknuten. Besøksbok på Søylandsvarden som var dominert av eit par gjengangere. Den stien kjem nok opp frå Søyland vest for Flekkefjord. Bergtjørnknuten har også vardebok. Fulgte så sti ned langs nordsida av Krokevatnet skilta mot Helle. Frå austenden av vatnet ein tur oppom 387-toppen på sørsida av >>>

Map    

Midgarden

Date:
24.09.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
3:45h

Gjekk på ein veg opp til sørenden av Åstjørna, og så på sti vidare nordover langs austsida av tjørna opp til to jamnhøge knausen. Det var ein topp til lenger sør på vestsida av Åstjørna som såg like høg ut og som viste seg å vere høgast. Gjekk ned nordover mot E39 og Rekevikstjødna. Fant her ein skogsveg som eg fulgte oppover. Denne vegen går ikkje til mastetoppen Midgarden, så eg gjekk eit stykke nordover i terrenget før eg fant ein ny skogsti som førte opp til Midgarden med mobilmast. Fulgte så denne stien/ skogsvegen ned og den førte inn på E39 i Råmarksdalen. Til slutt snaut 3 km langs E39 tilbake til Eide.

Map    

Ørnemyrfjellet og Falkefjellet

Date:
23.09.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
5:45h
Map    

Tjørndalsknuten og nabotopper

Date:
22.09.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
9:30h

Fulgte T-merka sti vestover til Lakkenstova. Vidare forbi hytta blei stien stedvis utydelig. Er nok liten trafikk mellom Lakkenstova og Kvinen tydeligvis. Forlot stien aust for Sandvasstjørna og kryssa utløpsbekken fra Øyvatnet og gjekk opp til Gråfjell. Vidare nordover mellom Tjørndalstjørnin og austover til Tjørndalsknuten. Vid utsikt i alle retninger unntatt i SSV der kommunetoppen Skoræ som eg var på i går stenger for litt av utsikten. Gjekk ned søraustover og langs sørsida av Reintjørn og over 931-toppen til Velifjell og Veliheii. Litt uklart kva som er høgast av dei to jamnhøge toppane, men ifølge ØK er Velifjellet høgast. Så via vestenden av Velivatnet over Skarkedalsknuten og sørover til Kvernevassdammen. Fint ver med over 20 grader i låglandet denne helga.

Map    

Skoræ

Date:
21.09.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
8:45h
Map    

Mattjønnknuten

Date:
20.09.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
7:15h

Kjørte frå kommunesenteret Åseral forbi kyrkja og skilting til Sosteli. Kom til åpen bom, men det stod skilt om at bommen kunne stenges i teleløysninga og i jakttida. September er som kjent jakttid så då parkerte eg for sikkerhets skuld ved bommen. Gjekk på grusvegen oppover men tok ein avstikker til skogstoppen Kosåsen. Kjørbar veg til Gløypen og så ATV/ traktorveg opp til ca 760 moh. Derfrå går det stikka ATV/ snøskuterløype til Sjåvassknuten. Men først gjekk eg nordover i terrenget til Mattjønnknuten og tilbake. Så fulgte eg nevnte løype som stedvis var sorpete opp til Sjåvassknuten der det er mast/ installasjon på toppen. Retur sørover til Indre Stemvassheii og så austover til eg kom inn på ein god sti forbi Heimre Stemvatn og ned langs Åslandsbekken. Kom så >>>

Map    

Slettafjellet og nabotopper

Date:
19.09.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
8:15h

Låst bom på vegen mellom Røylland og Listøl, men god parkeringsplass ved bommen. Gjekk på grusvegen opp til skaret sør for Gygri. Så ut i terrenget nordover til Gygri og den meste like høge Bruneheia som er ein vestlig fortopp til Gygri. Så ned til vegen igjen og så på godt merka og tydelig sti sørover. Stod ikkje skilt om kor stien fører hen, men tenkte at den muligens gjekk til Slettafjellet. Det viste seg at den gjekk til ei hytte litt nordvest for Slettafjellet så den stien satte eg veldig stor pris på. Gjekk så opp på nordryggen som eg fulgte til topps der det er stor varde og fin utsikt over Fiskårdalen. Vidare sørover til Høgsætet som ikkje står på N50. Så vestover til Gommorsfjellet og ned til Listølvatnet. Bratte skrenter der som eg klatra ned så det kunne >>>

Map