Archive - Date

Archive - Activity

Archive - Geography

Collected lists

Skeisknuten og Hakefjellet

Date:
17.09.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
8:00h

Kjørte bomvegen (50 kr) dagen før for turen til Midtstrandnuten og Hestefjellheia . Idag blei den ein lenger tur i området nord for det regulerte Gyvatn. Gjekk austover via Vrålsbukilen der eg måtte finne ein høvelig plass å kryssse elva mellom Stasvatn og Gyvatn. Vidare via Knutslifjellet til Skeisliin og så nordover til Skeisknuten der eg gjekk opp i den bratte vestsida. Varde på toppen. Gjekk ned den særs bratte nordsida der eg fant ei grei renne å gå ned i. Vidare nordover opp til Hakefjellet's mange toppunkter. Først trigpunktet 836 på sørkanten og 867 som ifølge ØK er 862. Så til trigtoppen 873 via ein austlig fortopp. Det er ein topp til med 860-kote eit stykke lenger nord som eg dessverre droppa. Den er uten oppført høyde på kartet "Austad", men det viser seg at den også er 873 så dermed >>>

Map    

Midtstrandnuten og Hestefjellheia

Date:
16.09.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
5:15h
Map    

Skakstøylheii og nabotopper

Date:
15.09.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
6:00h

Kjørte bomvegen (50 kr) opp til Reiårsvatn dagen før for tur til Stimningi på vestsida av Reiårsvatn. I dag blei det ein lenger tur på austsida av Reiårsvatn. Gjekk på ein grusveg opp mot Geitryggen og så var det skilta/ merka sti som eg fulgte opp til Skjoldmøynuten og Geitryggen som er flotte utsiktstopper over Setesdalen. Så ut i terrenget ned den bratte sørsida og opp til Skakstøylheii som har tre nokså jamnhøge topper. NV-toppen er høgast, men flottast utsikt frå trigpunktet på austkanten. Kom inn på ein ny sti sørover som eg fulgte ned til skaret mot Kleivstøylheii. Den stien går nok ned til Morstøyl, men eg fortsatte i skogsterrenget sørover til Kleivstøylheii og Longelifjell. To jamnhøge topper der, men trigpunktet er høgast. Så nordover igjen via 717-toppen til Morstøyl. >>>

Map    

Stimningi

Date:
14.09.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
5:30h

Kjørte bomvegen (50 kr) opp til Reiårsvatn. Låst bom sør for hyttefeltet på austsida av vatnet. Gjekk derfrå på skilta/ merka sti mellom Store og Lille Reiårsvatn opp til Lisle Kurteisvatn. Traff på nokon jegere som var på veg ned på stien her. Oppe ved vatnet gjekk eg ut i terrenget for rundtur over den namnlause 803-toppen, Fundingsheii og Stimningi. Fleire jamnhøge toppunkt på Stimningi som eg var oppom. Retur via sørenden av Store Kurteisvatn og oppom Oseheii før eg fulgte stien ned igjen. Sønnavind og perioder med regn på denne turen som var første dag av eit 12-dagers toppraid i Agderfylka. Sesongens første hauststorm, men heldigvis einaste dag eg brukte regnklede. Tur til Skakstøylheii og nabotopper dagen etter.

Map    

Skurvenuten

Date:
25.08.2019
Characteristic:
Walk
Map    

Øvre Skurven

Date:
26.07.2019
Characteristic:
Hillwalk

Kjørte forbi høgaste punkt på anleggsvegen mot Store Urevatn. Var først oppom Smalevasseggi, og så over Skredenuten til Ytre Skurven. Gjekk ned den bratte nordaustryggen som hadde litt utfordrande klyving, og så bort til Heimheii. Så vestover igjen via Ugleflottskardet opp til Øvre Skurven, og ned sørvestover tilbake til vegen. Nok ein fin og altfor varm dag. Heim til siloslått dagen etter.

Map    

Snjoheinuten

Date:
25.07.2019
Characteristic:
Hillwalk

Kjørte anleggsvegen mot Store Urevatn dagen før. Vegen er bompengefri og åpnes 1. juli. Gjekk via Øystølfjellet nordover til Snjoheinuten. Dei to toppane har på nye kart begge oppført høyde på 1438 m, mens eldre kart viser 1439 m på nordtoppen. Det er derfor svært usikkert kva topp som faktisk er høgast. Retur vestover via 1345-toppen og så sørover langs Reinevatn gjennom Reinevassjuvet tilbake til Skargjesvatnet. Fint ver og helst for varmt å gå, men heldigvis mange småbekker med godt drikkevatn.

Map    

Krodalstindan

Date:
24.07.2019
Characteristic:
Hillwalk

Kjørte den bomfrie anleggsvegen mot Store Urevatn, men svingte av ved Skargjesvatnet og parkerte i vegkanten før demningen. Gjekk vidare på vegen langs austsida av vatnet til kraftstasjonen i nordenden. Så litt vestover og kryssa innløpselva til Skargjesvatnet. Fant ein plass å hoppe over mellom to steiner. Trulig utfordrande elvekryssing her når det er stor vassføring. Vidare opp nordryggen tl Skargjevassnuten, Eggine og Krodalstindi. Så austover til Krodalstindan, Skuggetjønnfjellet og Rjomelifjellet. Retur ned fjellsida nordvestover til vegen som eg så fulgte siste stykket tilbake til Skargjesvatnet. Varm sommerdag men litt vind og periodevis nokså skya.

Map    

Trydalsfjellet og Nonåser

Date:
19.07.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
7:15h

Var først oppom Nonåsen 646 på vestsida av Trydalstjørna, gjekk opp og ned nordsida på stedvis dyretråkk. Hovedmålet denne dagen var Trydalsfjellet, som er ein del lenger tur, men relativt greit tilgjengelig via veg på austsida av Trydalstjørna. Det er to veger oppover som går saman høgare oppe og eg valgte den nordligste vegen. Ved Borkebu gjekk eg ut av vegen og opp den bratte austsida av Trydalsfjellet. Gjekk ned nordover forbi austenden av Bjonesberdalstjønni og opp på Nonåsen 894. Så ned sørvestryggen over Sandefjellet ned til Byklestigen. Særs bratt sva eit stykke i sørsida av Sandefjellet, og vil ikkje anbefale å gå der uten å vere klyvekyndig. Byklestigen er ein gammal ferdselsveg som nå er turistattraksjon.

Map    

Lomskroåsen

Date:
18.07.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
5:30h

Gjekk opp gjennom skogen til Moåsen som har mobilmast. Så vidare over Kverhusåsen og sørover til Lomskroåsen og Sollinutane. Alt er skogstopper uten særlig utsikt. I områder rundt Ytre Sollinuten var det svartbrent skog, som trulig er etter lynnedslag i midten av juli året før då det var så tørr sommer. Gjekk ned til rv 9 og fulgte vegen opp til Grasbrokke. Så vestover gjennom skogen tilbake til utgangspunktet. Kunne kanskje heller fulgt vegen rundt på nordsida, men det hadde dog blitt lenger. Overskya med litt regn denne dagen, men ikkje så gale eg frykta.

Map