Archive - Date

Archive - Activity

Archive - Geography

Collected lists

Trydalsfjellet og Nonåser

Date:
19.07.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
7:15h
Map    

Lomskroåsen

Date:
18.07.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
5:30h
Map    

Støylsnuten og nabotopper

Date:
17.07.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
9:45h
Map    

Bordalsheii og Voilenuten

Date:
16.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
9:45h
Map    

Namnlause topper sør for Øyuvsvatnet

Date:
10.07.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
6:45h

Gjekk frå den overfylte p-plassen kl 12.30 og fulgte T-stien sørover til Sandvasslega. Ivlungsåna hadde bru som trulig ikkje var utlagt i begynnelsen av juni. Så langs austsida av Sandvatnet og Svoetjørnin. Ville sjekke ut sadelhøyden til 998-toppen. Vanlig kart oppgir feil høyde på 880 på Sandvatnet, mens ØK oppgir 887,8 og 888,5 på søndre Svoetjørnin. Altså 0,7 m høydeforskjell. Sadelhøyden i søraustenden av tjørna er bare ca 1 m høgare enn vatnet, så dermed pf 100 med god margin på 998-toppen. Gjekk opp på den toppen sørfrå, og vidare nordvestover og kryssa utløpsåna til Sandvatnet. Så opp til 975, og vidare nordover over fleire umarkerte topper med litt usikker høyde. Gjekk så mellom Svarteløken og Øyuvsvatnet og inn på stien igjen nordover til p-plassen.

Map    

Nasefjell

Date:
09.07.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
4:45h

Fulgte bratt grusveg oppover til Trydalsheii, og var så heldig at eg fekk skyss siste del av vegen. Den går lenger opp enn inntegna på kartet og slutter på ca 870 moh. Derfrå på svak sti nord for høgspenttraseen opp til skaret vest for Stavvatn. Så ut i terrenget sørover til Nasefjell. Var først bortom trigpunktet 1069 som er fint utsiktspunkt over Setesdalen. Så opp til toppen og vidare austover til Torsdalsristi. Retur nordvestover og opp til Stavvassristi via den bratte sør- og austisda. Ned i vestsida og inn på stien og vegen ned igjen.

Map    

Skammevarden

Date:
08.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
12:45h

Skammefjell ligger litt utilgjengelig til i Rjuven i Setesdal vesthei, men overkommelig på ein lang dagstur frå Setesdalen. Gjekk på grusveg drøyt 4 km vestover Ljosådalen (hadde ikkje med sykkel denne gongen). Vegen går opp til ein demning i Ljosåni, og så er det sti vidare ca 1 km vestover på sørsida av elva. Så kom eg inn på T-sti som går sørover til Bossbu og Stavskardhytta. Hadde tenkt å følge denne stien til stiens høgaste punkt snaut 5 km aust for Skammevarden, men etter elvepasseringa aust for Nautetotjørna fant eg ikkje sti på andre sida av elva. Bestemte meg då for bare å gå rett sørvestover direkte mot Skammevarden. Fleire ettermiddagsbøyer kom nordfrå over Setesdalen, og fekk ei lett regnbøye over meg mens sola skein lenger vest. Kom til topps etter snaut >>>

Map    

Kattaborga og Foreknuten

Date:
05.07.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
7:30h

Parkerte i vegkanten mellom Eltarvåg og Vier, litt sør for Nordavatnet. Gjekk opp vestover forbi ei hytte og så gjennom skogen eit kort stykke til dagens første topp Iglemyrknuten. Så vidare sørvestover mot Kattaborga. Kryssa ein nordgåande skogsveg og kom inn på ein sti som viste seg å føre opp til Kattaborga. Her kom det og sti opp både sør- og vestfrå. Sendte i vår epost til Kartverket ang høyden på denne toppen. Økonomisk (digitalt) kart med 1 m-koter stemmer ikkje overens med vanlig kart. Kartverket vedgår at "Det er tydeligvis noe som ikke stemmer her!" Ifølge punktarkivet skal toppen av den 7,5 cm høye jernbolten være 164,027 m. Jernbolten står etter det eg ser ikkje på absolutt høgaste punkt, men ikkje langt i frå. Var også oppom ein knaus drøyt >>>

Map    

Urdvassheii

Date:
28.06.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
6:45h

Gjekk på vegen oppover Evardalen. Det er ca 4,5 km bomveg som nå koster 100 kr for bil. Planen var uansett å gå oppe på fjellryggen ned igjen så derfor unødvendig å kjøre bomvegen. Frå enden av vegen fulgte eg T-merka sti drøyt 3 km vidare vestover til Kleivi. Der gjekk eg opp sør- og austover til Urdvassheii trigpunkt. Så sørover til ein jamnhøg topp uten avmerka høyde på nokon kart. Gjekk nedover Urdevassdalen der eg kom inn på ein gammal T-sti. Det såg ikkje ut til at den stien merkes lenger sidan det var slitt T-maling på steinane. Stien går over til Evardalen, men eg gjekk over Øyetjørnsknuten og vidare austover og kom inn på ein annen (stengt) bomveg gjennom hyttefelt.

Map    

Verehovudet og Søtebekkheii

Date:
27.06.2019
Characteristic:
Hike
Duration:
7:00h

Gjekk over brua over Myklevassåni gjennom hyttefeltet på Stuteliheii. Så vidare i terrenget mellom Myklevatnet og Gardevatn og austover til Øydeskarshei og Den høge knausen. Deretter vestover mot Verehovudet via 994-toppen. Etter ein pause på toppen gjekk eg ned i Jarbudalen og opp på Søtebekkheii's to jamnhøge topper. Så ned i nordsida til sørvestenden av Myklevatnet og fulgte vegen det siste stykket til Myklestøyl.

Map