Archive - Date

Archive - Activity

Archive - Geography

Collected lists

Heggeimsfjellet og Lekvamsåsen

Date:
11.11.2018
Characteristic:
Hike
Duration:
5:45h

Gjekk først opp på Sneisåsen frå vestsida, og så opp på Vardlandsåsen nordfrå. Så vidare gjennom skogen sørover til Heggheimsfjellet. Toppområdet har har fleire jamnhøge toppunkt, og trigpunktet er trulig det høgaste. Pga skogen er det dårlig utsikt, men på sørkanten er det utsikt over Bjørheimsvatnet og mot Tau. Fant ein god blåmerka sti ned igjen til Heggheim. Gjekk så langs vegen til Lekvam og fant ein traktorveg så eg fulgte eit stykke oppover i nordsida. Så vidare gjennom skogen til toppen. Såg ingen sti her og gjekk ned igjen gjennom skogen til Lekvam.

Map    

Flykrasj i Holtaheia

Date:
10.11.2018
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
6:45h

Kjørte opp til parkeringsplassen i Holtaheia dagen før for turen til Lauvåsen og Almåsen . I dag gjekk eg først opp til minnesmerket etter flyulukka i 1961 der 39 engelske personer omkom. God sti og kort tur opp frå parkeringsplassen. Så ned igjen og fulgte merka sti til Krofjellet. Gjekk så austover for å koma inn på merka sti til Ormakam. På Grødheimsmyrane stod eit skilt om minnesmerke over nok eit flyvrak. Dette er langt mindre kjent enn det førstnevnte i Holtaheia. Ifølge ein turgåar eg traff dagen før så var dette visstnok to jagerfly som kolliderte i lufta og det eine flyet styrta her, mens det andre skal ha styrta i Rotabakken ca 5 km lenger sør. Ifølge infoskilt skjedde denne ulykka 7. januar 1953. Flyrestane på Grødheimsmyrane ligger rundt 2-300 m vest for stien til Moldhesten/ Ormakam. >>>

Map    

Lauvåsen og Almåsen

Date:
09.11.2018
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
6:30h

Kjørte opp til parkeringsplassen ovanfor Holta. Ingen bompenger, men ei grind så måtte lukkas nede ved Holta. God, men bratt grusveg opp til bommen. Sykla snaut 3 km på god grusveg inn til Lauvåsvatnet. Herfrå fulgte eg merka sti opp til Lauvåsen som er Strand's mest prominente, men dog ikkje høgaste topp. Kjenner eg PB-ere rett verte dette ein meir populær topp nå som den inngår i ei ny liste over topp primærfaktor i kommuner. Dette er og ein flott utsiktstopp over store deler av Ryfylke. Frå Lauvåsen gjekk eg ned den bratte austsida over Klauvåsen og nordover ned mot Stølstjørna. Her kom eg inn på ein sti som eg fulgte austover til forbi sørenden av Tjelmavatnet. Så opp sørfrå til Almåsen. Gjekk ned den bratte vestsida og kom inn på ein sti langs nord- og vestsida av >>>

Map    

Hjelmen

Date:
08.11.2018
Characteristic:
Hike
Duration:
5:30h

Parkerte ved sida av kyrkjegarden som er anvist på turstiskilt lenger oppe. Gjekk så gjennom byggefeltet og fulge merka rundløype over Hjelmen. Dette var ein såpass kort tur at eg rakk den mellom to regnbøyer. For å slå i hjel resten av dagen som var meldt regn gjekk eg sørover mot Tuntland og så på traktorveg opp mot skaret mellom Sandsåsen og Mårdalsaksla. Kom inn på ein merka tursti som eg fulgte opp til Sandsåsen. Det var nå både regn og søraust vind, men hadde kledd meg for den slags. Gjekk vidare i terrenget sørvestover til Espeland og så på traktorveg eit stykke og så gjennom skog og myr til Hauskefjellet. Flott utsiktpunkt vestover og det var og postkasse med vardebok litt nord for trigpunktet. Det var få namn i den, men var vel ein eller to gjengangere. Så tilbake >>>

Map    

Indra Øksnafjellet

Date:
07.11.2018
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
6:30h

Parkerte ved hårnålsvingen vest for Laugaland. Gjekk derfrå på ein dårlig skogsveg vest- og nordover og ut i terrenget siste stykket til Havråsen. Så nordover forbi Havreåstjørna og inn på ein ny og betre skogsveg som eg fulgte opp til sørenden av Vikestølsvatnet. Derfrå over 436-toppen og opp til Koll. Så nordvestover til Veråsen og inn på skogsvegen igjen som her er litt gjengrodd og fulgte den til opp til ein dal på ca 450 moh på austsida av Indra Øksnafjellet. Her gjekk eg opp den bratte austsida der det viste seg å vere gode dyretråkk og dermed enklare oppstigning enn forventa. Kom opp på nordryggen og så sørover til topps. Ned igjen omtrent same veg og fulgte då den gode skogsvegen heilt ned til hovedvegen.

Map    

Nordraheia

Date:
06.11.2018
Characteristic:
Hike
Duration:
6:15h

Sykla drøyt 5 km inn til Funningsland og henta sykkelen dagen etter. Fulgte så T-stien mot Kaldavatnet eit kort stykke før eg gjekk opp til Nordraheia der eg var seinast i fjor sommar. Men denne gongen blei det ein annan variant for å ta med nokre sekundærtopper nord for Funningslandsvatnet. Flott utsikt over Jøsenfjorden og fjella nord for fjorden på turen vestover til Nonsknuten. Vidare i skogsterreng sørvestover til Bjørnåsen, Nystølfjellet og Kolhaugane og ned til Funningslandsvegen. Måtte først krysse Lendingsåna som er vanskelig å gå tørrskodd over, men med ein stav i eine hånda gjekk det greit nå når det var lita vassføring.

Map    

Åsaheia

Date:
05.11.2018
Characteristic:
Hike
Duration:
6:00h

Parkerte veg vegdelet i sørenden av Djupadalsvatnet. Gjekk forbi bommen og etter 2-300 m inn på ein skogsveg opp til venstre og så ut i terrenget opp til Kollane. Vidare over ei myr og opp til Åsaheia i austsida. Her var det skogsveg som kom opp sørfrå, muligens frå Tøtland, som eg kunne følge eit stykke mot toppen. To toppunkt over 540 m, og trigpunktet er nok høgast. Gjekk så bratt ned nordover til vegen mot Vormeland der eg på vegens høgaste punkt på snaut 400 moh gjekk ut i terrenget igjen nord- og vestover til Husaheia og Reppaheia. Høgaste punkt på Reppaheia er nok på ein eller annan knaus litt aust for trigpunktet og marginalt høgare enn 430m. Så ned til dei trulig fråflytta gardane på Vormeland og fulgte så vegen tilbake mot Djupadalsvatnet med ein avstikker oppom >>>

Map    

Grensheia og Vårefjellet

Date:
04.11.2018
Characteristic:
Hike
Duration:
4:15h

Parkerte på stor asfaltert parkeringsplass ved Furevatnet og gjekk på grusveg forbi nokre hytter og så ut i terrenget rett nordover opp til Skjenaheia. Vidare vest- og nordvestover til Grensheia, Grasdalsheia og Vårefjellet. På Vårefjellet er det eit utsiktspunkt/ trigpunkt på 516 moh litt nordvest for sjølve toppen. Ifølge detaljkart er høgaste topp 526 moh. På returen gjekk eg austover til Stølsåsane og så ned på ein litt sorpete skogsveg som førte ned til hovedvegen på ca 350 moh. Tok så ein tur oppom Møyskrevåsen som den visstnok heiter. Det var traktorveg over Sandamyra og lettgått kulturlandskap til topps. Same veg ned og gjekk så bilvegen opp igjen til Furevatnet.

Map    

Rysstadåsen og Kisteknausen

Date:
28.10.2018
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
8:00h

Ankom Furestøyl-området dagen før for turen til Løefjell og Berefjell . Denne dagen ville eg ta ein lenger tur på sør for Myklevassåni/ Faråni. Det er åpen veg opp til Kvisletoppen hyttefelt som er eit nokså nytt hytteområde med mange fasjonable hytter til salgs. Gjekk forbi Stavtjørn opp til Rysstadåsen. Her var det faktisk god sti oppe på sjølve toppryggen. Blei ikkje klok på kor denne stien kom frå. Det er veg frå Rysstad opp i dalføret sør for Rysstadåsen, så mulig den stien går derfrå hvis den ikkje går frå Kvisletoppen. Det var frosne fotspor i stien og traff også tre stk denne dagen så det virker som ein bra besøkt topp dette sjøl om det ikkje var vardebok. Gjekk så tilbake igjen vestover over Kvævfjødd og ned den bratte sørsida forbi Stemtjørn og opp til Kisteknausen. Litt >>>

Map    

Løefjell og Berefjell

Date:
27.10.2018
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
5:15h

Reiste frå eit solfylt Rogaland og Sirdal og over til ein overskya Setesdal og snøfnugg i lufta. Litt av ein nedtur! Det var då meldt fint ver i heile sør-Norge denne helga. Skulle eg få noko ut av dagen kunne eg ikkje forandre turplan heller. Heldigvis gjorde eg ikkje det, for det byrja å klarne opp frå nord. Gjekk frå hyttefeltet på Furestøyl på merka sti opp sørvestsida til Løefjell. Stien følger stort sett straum/ telefonlinja gjennom skogen opp til masta på toppen. Kom til topps akkurat då sola kom fram. Postkassen på toppen var tom for vardebok, men tydeligvis populær topp sidan det var fleire andre der oppe. Det er to jamnhøge topper ca 50 m frå kvarandre. Etterpå gjekk eg nordover forbi Akseltjørn og opp sørvestryggen til Berefjell. Så ned austryggen og opp på >>>

Map