Archive - Date

Archive - Activity

Collected lists

Blikkberget

Date:
14.11.2019
Characteristic:
Trip by foot
Distance:
6.4km

Tur med Peregrinus (Morten Kjærnet Hagen) . Litt tungt føre med 15-20 cm snø, men fin tur likevel. Høydepunktet var det flotte bålet vi fikk til på toppen av Nord for Hanstad. Kaffen smakte særs godt, pølsene likeså! Vi så/hørte 9 fuglearter på turen: Flaggspett, svartspett, nøtteskrike, ravn, dompap, grankorsnebb, toppmeis, granmeis og gråsisik. Takk for turen!

Map    

Langs Løpsjøen og Søndre Rena

Date:
09.11.2019
Characteristic:
Trip by foot
Distance:
7.3km

Trimtur med Turid og Anton. Startet fra Forsvarets svømmeområde omtrent midt på Løpsjøen. Vi fulgte natur- og kulturleden nordover på vestsida av Renaelva. Ved Bjarkøyvelta gjorde vi opp varme og spiste nista før vi vendte nesa hjemover igjen. Det var lite å se i dag; kun noen sangsvaner, 4 kvinender og en håndfull laksender. Tett snøvær under hele turen.

Map    

Blant eskere, terrasser og dødisgroper

Date:
07.11.2019
Characteristic:
Trip by foot
Distance:
10.3km

En tur til Deset naturreservat. Reservatet er opprettet fordi det er et kvartærgeologisk viktig og også et spennende område. Her kan man stifte nærmere bekjentskap med lange eskere, store terrasser og dype dødisgroper. De høye spisse toppene mangler, men terrenget er uoversiktelig og morsomt likevel! Noen toppregistreringer ble det også.

Map    

Tørråsen

Date:
04.11.2019
Characteristic:
Trip by foot
Distance:
11.3km

Tur alene til nordligste åmottopp vest for Renavassdraget. Det er store myrkjøler som preger dette området. Disse var nå delvis tilfrosset og gjorde det forholdsvis lett å gå der det ellers er svært bløtt. Spesielt moro med båndkorsnebbene jeg så på turen og jeg fant også 5 lokaliteter med ulvelav.

Map    

Nesten Fugleleikhøa

Date:
02.11.2019
Characteristic:
Ski trip
Distance:
12.7km

En kombinasjon av sen start, fastkjøring og litt tungt føre gjorde sitt til at vi ikke nådde dagens mål, Fugleleikhøa. Men det ble likevel en fin sesongstart på ski inn til Johanhytta.

Map    

Gravåsen og Kloppåsen

Date:
29.10.2019
Characteristic:
Trip by foot
Distance:
7.5km

Tur alene til Opphuskjølen. Lettgått og fint turterrerng her på kjølen mellom Glomma og Renavassdraget. Så både storfugl, orrfugl og jerpe på turen.

Map    

Fugleåsen og Vakkeråsen

Date:
28.10.2019
Characteristic:
Trip by foot
Distance:
7.7km

En liten runde på Opphuskjølen. Startet fra Treerbua og gikk opp på Fugleåsen. Det er fint oppe på kjølryggen her, gamle forvridde furuer og lite spor etter folk. Bålfyring og kaffekoking foregikk øst for vakkeråstoppen, med fin utsikt østover. Så 4 tiurer, en orrfugl samt en elg som trodde at jeg ikke så den. Det er også mye korsnebb å se og høre.

Map    

Skjeråsen

Date:
26.10.2019
Characteristic:
Trip by foot
Distance:
6.6km

Tur til området mellom Glomma- og Renavassdraget som blir kalt Steinvikskjølen eller Opphuskjølen. På høyeste ryggen nordover er terrenget preget av store myrkjøler og gammel barskog, særlig furu. Men nede i liene på begge sider er det drevet intensivt skogbruk og derfor noen gedigne hogstflater.

Map    

Raudmyrhøa

Date:
06.10.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
8:16h
Distance:
11.4km

Uten truger eller ski ble det en skikkelig slitetur før vi endelig nådde toppen. Nysnøen gjorde det vanskelig å se hvor det var best å gå, så vi havnet stadig i trøbbel der hvor det var grov ur. Rett som det var datt vi nedi til midt på låret. Men slitet ga belønning; en fantastisk utsikt fra toppen! Selv om returen gikk samme vei måtte vi stadig passe på så vi ikke tråkket forkjært og skadet oss. Det er lenge siden jeg har vært så sliten som etter denne turen og en stor takk til Turid som fikk meg helskinnet ned igjen!!

Map    

Mehøe

Date:
05.10.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
3:00h
Distance:
6.8km

En fin tur fra Furuhauglie til Mehøe sammen med Turid og Anton. Ski og truger lå igjen hjemme så det ble flekkvis litt snøvassing. Nydelig vær gjorde at det ble en lang stopp på toppen. Foruten oss var det også noen rypejegere utpå. Vi så noen ryper, men tror ikke jegerne gjorde det. Vi hørte i alle fall ingen skudd.

Map