Archive - Date

Collected lists

Ringholmen - Aure

Date:
17.05.2022

Havfiske 16 - 19 mai Perfekt vær og plenty med fisk. Like bra var buffetserveringa på nasjonaldagen.

Map    

Ormbostadfjellet - Aure

Date:
17.05.2022
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:06h
Distance:
4.0km

Nordmøre 17.5.2022 Stikk UT stien gikk kun til fortoppen. Tørt og småbratt nederst, bløtt i høyden. Deretter lyng og myrpartier til Ormbostadfjellet (328). Ok utsikt.

Map    

Snaufetta - Tustna

Date:
16.05.2022
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
0:12h
Distance:
0.2km

Nordmøre 16.5.2022 For mange år siden hadde oppmålingsvesenet befaring på Tustna, med revisjon av stedsnavn. En lokal gubbe med god lokalkunnskap ble benyttet som konsulent. Oppmålingsvesenet spurte, og han svarte etter beste evne. Til slutt kom de til en navnløs knatt nede ved sjøen, og da dukket spørsmålet opp: Hva heter dette stedet. Gamlingen, som kunne være litt av en spøkefugl, svarte sporenstreks Snaufetta, et navn han fant på der og da. Oppmålingsvesenet tok stedsnavnet med seg i 1991, og siden har dette stedsnavnet som oppsto ved en spøk stått på kartet.

Map     1 comment

Lengst sør i Rendalen

Date:
15.05.2022
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
3:00h
Distance:
12.2km

Hedmark 15.5.2022 Kjørte Byringsveien (avgift) opp fra Storsjøen. Et omfattende veisystem i alle retninger. Dessuten var sideveiene kjørbare over de siste snøflekkene. Helt kurante turer selv uten sti. Stort sett glissen skog og litt snaufjell på toppene. Gps-sporet fikk bli med på hele runden. Vesle Byringen 3.2 km - 50 min - 216 hm // Høgåsen 1.4 km - 25 min - 154 hm // Bjørbekkåsen 3.8 km - 45 min - 144 hm // Skjærberget 3.8 km - 60 min - 188hm

Map    

Norges vanskeligste stein å bestige..

Date:
15.05.2022

Otersteinen 15.5.2020 Store Sten er Norges tredje største frittliggende stein og er omkring 16 meter høy. Den ligger ved rasteplassen på østsiden av Storsjøen, like ved siden av Sjøliveien (fylkesvei 237). Kjempesteinen består av øyegneis og har ei vekt på hele 12 500 tonn. I området lenger bak i terrenget ligger det andre store steiner av samme bergart. Alle har løsnet fra fjellet, sannsynligvis mot slutten av, eller rett etter siste istid for rundt 10 000 år siden. Steinen går også under navnet Otersteinen og Andråsteinen. Vi gikk rundt steinen, og savnet en tre-delt aluminium-stige.! Skiphellersteinen i Odda skal være om lag 30 meter høy og har eit volum på 25.000 kubikkmeter. Vekta er ca 65.000 tonn. Steinen er delt i to så da er det vel to steiner ? Valbursteinen i Luster >>>

Map    

Skarvberget - Rendalen

Date:
14.05.2022
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
0:58h
Distance:
3.0km

Hedmark 14.5.202 Veisystemet i Flendalen (avgift) var åpent helt frem til Veksenvika. Det var ingen sti å finne opp lia til Skarvberget (824). Kurant tur i glissen skog. Nå med et par steiner fra oss.

Map    

1 cm skiller Skramsliberget nord og sør

Date:
14.05.2022
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:06h
Distance:
3.2km

Hedmark 14.5.2022 Det var ingen bomavgift fra Nedre Sjøli gård til snuplassen. Her fortsatte en splitter ny skogsvei, som ikke var inntegnet på kartet. Fant ingen sti, men peilet oss frem til de to jamnhøye toppene. Høydedata viser at nordtoppen er 758,50 og sørtoppen 758,49. Dvs helt likt, og hva med den røde nåla.?

Map    

Atnglupen - Rendalen, Stor Elvdal

Date:
14.05.2022
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
2:06h
Distance:
5.9km

Hedmark 14.5.2022 Det var ikke mye klaring mellom bilen og rekkverket på den smale brua over Atna til Solbakken. Litt senere parkerte vi i veikanten ved et hjulspor. Småbratt skogsterreng nederst - i høyden berg og småknauser. Det har gått med noen kilo stein til byggingen av varden på Atnglupen (1023). Etter turen ble det et besøk til Glopheim kafe oppført 1947. Nydelig bakevarer og kaffe.

Map    

Store Byringen - Rendalen

Date:
14.05.2022
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:13h
Distance:
4.5km

Hedmark 14.5.2022 Kjørte inn Flendalsveien og ut Byringsveien (Norgesbom i hver ende). Brannvakthytta var i bruk til overvåking helt fram til 1970-tallet. Da tok flyovervåkingen over. Bernhard Stokke skrev boka "Den ensomme vaktpost" i 1937. Det er en spennende historie om ei 13 år gammel jente som var brannvakt på Store Byringen en hel sommer. Populær tur på god sti helt til topps.

Map    

Veslfjellet - Vågå

Date:
08.05.2022
Characteristic:
Ski trip
Duration:
3:08h
Distance:
14.8km

Oppland 8.5.2022 Skiføre ble det etter ca 20 min fra Bessheim. Fra Bessvatnet var det sammenhengende snødekke til fortoppen. Deretter en lett rusletur over grusryggen til Vestfjellet (1743). Kunne like gjerne gått hele turen til fots på et steinhardt underlag. En fin utsiktstopp og ikke et menneske å se. Blir nok andre boller når båtsesongen starter til St.hans

Map