Archive - Date

Collected lists

Høyest i Tingvoll

Date:
31.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
4:00h
Distance:
12.0km

Norges 1000 største pf topper - Kommunetopper 31.10.2006 Vi kjørte til gården Ansnes på Smiset, hvor gamlefar var hjemme. Han ble med slik at vår bil ble parkert på Røset, der stien fra Flånebba kommer ned. Returnerte senere til utgangspunktet Ansnes. Startet opp gjennom skogen etter merket sti. Fortsatte bratt opp ryggen til svaberget på Smisetnibba (1175). Flott utsikt i alle retninger. Krysset traversen retning Flånebba og gikk ned til p.plassen på Røset. Smisetnebba er en av 85 fjelltopper i Norge med PF over 1000 meter.

Map    

Høyest i Elverum

Date:
26.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:15h
Distance:
6.5km

Kommunetopper 5.7.2006 Tre måneder tidligere var vi her uten gps og i tåke, dermed havnet vi på Gulltoppen (791).. Svingte av fv.215 mot Fløtermuseet/Valmen og kjørte over brua til Torp. Fortsatte 5 km fra bomstasjonen retning Amundstadskogen. Etter bommen tok vi til venstre i første veideling og på nytt til venstre etter fjerde stikkvei. Startet etter en gjengrodd traktorvei ca 1 km vest for Kraggåsen. Krysset bekken og fulgte tråkket opp til Rakskifte (805). Kjentmannspost og varde på toppen. Vi var også innom høyeste punkt på Raskifte (810).

Map    

Høyest i Åsnes

Date:
25.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:30h
Distance:
4.0km

Kommunetopper 25.10.2006 Svingte av fv.459 og kjørte til p-plassen før bommen ved Furubekken. Spaserte etter veien forbi noen "slitne koier". Gikk rett frem gjennom grustaket til veis ende. Kom etterhvert innpå grensegaten opp til Elgklinten (635). Varden er merket år 1755. Utsikt mot de dype skoger i Torsby/Sverige. Returnerte etter delvis sti. Videre til kommunetoppen i Grue.

Map    

Høyest i Grue

Date:
25.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
0:15h
Distance:
1.4km

Kommunetopper 25.10.2006 Vi ble tipset om skogshogst, åpne bommer og raskeste vei til toppen av en hyggelig fyr. Svingte av fv.20 og kjørte bomveien mot Namnå/Monsrød. Fortsatte innover de dype skoger i et mylder av veier og med en tiur "nesten" på panseret. Passerte nord for Rotnessjøen og krysset brua ved et kalkanlegg. Holdt til venstre og kjørte opp forbi Smågårdssetra og Revtjennsbekken. Parkerte ved to dyregraver "merket" Netti og Ruggen. Det var enkelt å finne kjentmannsposten på Kaktjernsberget (584).

Map    

Høyest i Våler

Date:
25.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
0:39h
Distance:
5.0km

Kommunetopper 25.10.2006 Vi tok av rv.25 og fortsatte etter fv.208 mot Lutnes. Holdt til høyre x 2 først mot Høljedalen og senere ved avkjøringen i krysset. Parkerte vest for toppen nær Finnskogleden, som er en blåmerket tursti. Startet i bløtt og myrete terreng gjennom skogen til Kjølberget (705). Skilt og kjentmannspost på toppen. Ok vær, men dårlig utsikt. Videre til Elgklinten kommunetoppen i Åsnes.

Map    

Høyest i Ørlandet

Date:
15.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:30h
Distance:
5.0km

Kommunetopper 15.10.2006 Vi kjørte fra Brekstad mot Høybakken (ca 4 km) til skilting Yrjarheim. Svingte til venstre skiltet skytebanen og fortsatte ca 400 meter til p-plassen i en stor sving. Fulgte god sti forbi bergknatter og bløte partier til Osplikammen (285). Trimpost ved varden. God utsikt over Ørlandet. Returnerte ned sørryggen forbi Kalvåhaugen, som er et kortere og bedre valg.

Map    

Høyest i Namdalseid

Date:
14.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
2:00h
Distance:
12.5km

Kommunetopper 14.10.2006 Tur 1. Kvelden før traff vi Terje S. på Krus kaffebar i Namsos.. Parkerte ved rv.715 hvor bommen var stengt. Gikk raskt opp til masta i sterk vind, regn og tåke. Til slutt ble det et værvindu. 30.3.2008 Tur 2. Nytt kafe-besøk med Terje S, som er en ivrig samler av kjentmannsposter. Det ble en NY tur i godt vær og med ski på beina. Valgte å kutte svingen over skogbåndet til høyeste punkt. Øyenskavlen (687) er et trigonometrisk punkt av 1. orden. Rask nedkjøring..

Map    

Høyest i Roan & Åfjord

Date:
13.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
6:00h
Distance:
26.0km

Kommunetopper 13.10.2006 Svingte av fv.715 og fortsatte 14 km forbi Furudalsvatnet til p-plassen ved veis ende. Fulgte stien gjennom gammel skog innover Esplingdalen til snaufjellet. Gikk vest for Kjerringklumpen hvor vi forlot stien. Passerte både Blåvatnet og Storfiskvatnet før oppgangen til Finnvollheia (675). Satte ny kurs mot Finndalen i vest og videre opp fjellsiden til Daapma (644). Stor innhegning for tamrein i dette området. Trimpost ved varden. Returnerte over Stornesklumpen og gikk sør for Vestre og Østre Oksheia ned til bilen.

Map    

Høyest i Inderøy

Date:
12.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:00h
Distance:
3.0km

Kommunetopper 12.10.2006 Vi tok av E6 mot Trones og Minsås. Kjørte til venstre gjennom gårdstunet rett før bomveien. Fortsatte opp skogsveien mot Tronesåsen og Yssedalen til p-plassen ved "Marsteinsvolstien". Benyttet god sti opp til Marsteinvola (442). Hus, mast og trimpost på toppen. Det ble en ganske bløt tur etter all nedbøren i det siste. Flott vær og fin utsikt mot Aker Verdal. (Senere har Inderøy og Mosvik slått seg sammen. Høyeste punkt er dermed Storknuken 502).

Map    

Høyest i Verran

Date:
12.10.2006
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
2:30h
Distance:
10.0km

Kommunetopper 12.10.2006 Vi kjørte fv.720 fra Malm til Folladal og fortsatte til Holden demning. Krysset demningen og fulgte stien merket med "Klumpen". Gikk småbratt opp i bløtt terreng til Kinnkjerrklumpen (543). Videre etter vardet rute langs ryggen til Sandvassheia (655). Trimpost ved varden. Perfekt oktobervær og fin utsikt mot Holdenvannet, Finnvollheia og Daapma. Videre til Storheia i Osen..

Map