Archive - Date

Collected lists

Våvasslifjellet - Orkdal

Date:
27.02.2014
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:30h
Distance:
7.0km

Trøndelag ≥ 100m pf. 27.2.2014 Etter turene til Svartfjellet og Jamtfjellet kjørte vi til Sætergarden nord for Våvatnet. Parkerte ved fv.714, hvor avkjøringen var stengt med bom. Startet etter anleggsveien, som ender ved skiferbruddet nord for Sætergardstjørna. Fortsatte etter delvis sti opp sør for Høylasset og Kokksteinfjellet. Tok sikte på en bratt og markert renne til uflating. Videre i lettgått terreng til Våvasslifjellet (631). Fin utsikt mot dagens to første topper og Våvatnet.

Map    

Jamtfjellet, Svartfjellet - Orkdal

Date:
27.02.2014
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:10h
Distance:
5.0km

Trøndelag ≥ 100m pf. 27.2.2014 Tur 1. Svingte av fv.714 vest for Harangstunnelen skiltet til Sognli. Kjørte 6 km til Sognli Forsøksgård, som driver forskning på vilt og ferskvannsfisk. (Christian Tams eide den 78 000 mål store gården frem til 2 verdenskrig. Eiendommen ble solgt to ganger, hvor staten tok over i 1952). Parkerte ved infotavlen om Grytdalen Naturreservat. Fulgte skogsveien ca 300m og fortsatte etter delvis sti opp mellom Tjønnhammaren og Grønlikammen. Etterhvert lettgått terreng til Svartfjellet (581). Trimpost ved varden. Tur 2. Etter turen til Svartfjellet parkerte jeg ved info-tavlen ca 900 meter sør for Sognli Gård. Gikk opp ryggen på hardt og isete føre sør for Nonshaugen og Hallsteinlihammaren. Etterhvert lettere terreng opp til Jamtfjellet (586). Utsikt mot >>>

Map    

Storhåmmåren - Orkdal

Date:
26.02.2014
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
0:19h
Distance:
1.1km

Trøndelag ≥ 100m pf. 26.2.2014 Kjørte E39 fra Fannrem til Svorkåsen, hvor det var skiltet til Vassli. Svingte av på nytt ved Vasslihaugen og kjørte gjennom åpen bom til p-plassen før Myralykkja. Fulgte traktorveien gjennom hogstfeltet og ruslet opp til Storhåmmåren (348). For å være sikker er det nok greiest å parkere ved bommen..

Map    

Hundlia - Orkdal

Date:
26.02.2014
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
0:45h
Distance:
2.8km

Trøndelag ≥ 100m pf. 26.2.2014 Parkerte ved fv.710 på Bjørnbettet litt før kommunegrensen mellom Orkdal og Agdenes. Fulgte veien forbi en garasje før inngangen til Djupdalen. Tok sikte på sørryggen, som skulle vise seg å være et godt valg i et ellers så uryddig landskap. Fortsatte etter dyretråkk opp til trig.punktet på Hundlia (262). Fin utsikt mot Trondheimsfjorden.

Map    

Annølskammen - Orkdal

Date:
26.02.2014
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:30h
Distance:
7.4km

Trøndelag ≥ 100m pf. 26.2.2014 Kom fra Orkanger til Andøl gård, hvor jeg fikk parkere hos gårdsfrua. Fulgte isete skogsvei først til venstre og to ganger til høyre. Kom opp i skaret mellom Nyholkammen og Svartberga. Gikk over et myrlendt område, som på denne tiden av året var lettgått. Videre opp fra sør til Annølskammen (512 og 509). Varde og trimpost på det laveste punktet.

Map    

Rabbolen - Orkdal

Date:
26.02.2014
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:10h
Distance:
3.8km

Trøndelag ≥ 100m pf. 26.2.2014 Svingte av fv.710 på Geitastrand og fortsatte mot Kvernamoen og Husdalen. Kjørte 3.3 km etter bomveien til p-lommen ved sti-start. Satte kursen bratt opp gjennom skogen sør for Rabbolveggen. Fortsatte etter stien forbi Rabboltjønnin og opp til Rabbolen (518). Et syltetøyglass med bok lå gjemt i varden. Traff to karer som drev med vedhogst. De kunne fortelle om en spesiell flora under den stupbratte Rabbolveggen.

Map    

Gråberga, Sjuråsen - Orkdal

Date:
23.02.2014
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:19h
Distance:
5.1km

Trøndelag ≥ 100m pf. 23.2.2014 Tur 1. Kjørte fv.710 fra Orkanger til Åstan og svingte av mot Åsen. Fortsatte 3.1 km opp til Åsen gård og fikk parkere hos bonden. Fulgte skogsveien til Gjerdesmyra og gikk i rett linje opp til skogstoppen Sjuråsen (482). Tur 2. Kom langs Orkdalsfjorden til Geitastrand og tok av mot Kvernamoen. Parkerte etter 2.1 km på Korsholt, hvor vi ble tipset om rutevalget. Fulgte en gjengrodd traktorvei og gikk til høyre i en utydelig veideling etter ca 300 meter. Fortsatte opp gjennom skogen til Gråberga (422). En liten varde nord for høyeste punkt. Best utsikt mot Trondheimsfjorden.

Map    

Vargheia - Orkdal

Date:
23.02.2014
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:30h
Distance:
5.4km

Trøndelag ≥ 100m pf. 23.2.2014 Fra Geitastrand (fv.710) kjørte jeg innover Husdalen (6.5 km) til infotavlen/p-plassen på Kvernamoen. Veien videre var vinteråpen frem til bommen ved Fjellkjøsvatnet. Isbrodder var en selvfølge på isete og hardtrampet sti. Fulgte skiltet og merket rute opp fjellsiden vest for Reinvassbekken. Passerte to hytter, hvor den siste lå idyllisk til ved Mostjønna. Krysset isen og fortsatte opp kneika til Vargheia (611). Populær topp hvor flere signerte i trimboka.

Map    

Gimshøgda - Orkdal

Date:
22.02.2014
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:19h
Distance:
4.5km

Trøndelag ≥ 100m pf. 22.2.2014 Etter turen til Jolifjellet returnerte vi mot Hoston og parkerte i svingen på Vaulen. Her ble det først kaffe, mens damene tok trippel på 3 mila i VM. Spaserte først opp til gården og krysset jordet under høyspentlinjen. Fortsatte etter traktorveien og senere på hardtrampet sti gjennom skogen. Videre opp østryggen til masten på Gimshøgda (635). Signerte i begge bøkene og slo av en prat med andre turgåere. Fin utsikt mot Hostovatnet og Slettefjellet.

Map    

Slettfjellet - Orkdal

Date:
22.02.2014
Characteristic:
Ski trip
Duration:
1:30h
Distance:
7.8km

Trøndelag ≥ 100m pf. 22.2.2014 Etter turene til Jolifjellet og Gimshøgda var det tid nok til en tredje tur. Kjørte fra Hoston til gården Vika nord for Hostovatnet og parkerte. Krysset jordet og fulgte traktorveien gjennom skogen. Etter en drøy kilometer markerte noen røde bånd oppgangen til snaufjellet. Fortsatte i lett terreng sør for Østfjellet til Slettfjellet (683). Trimpost ved varden. Herlig nedkjøring på returen.

Map