Archive - Date

Collected lists

Høyest i Nes

Date:
28.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
2:30h
Distance:
11.0km

Kommunetopper 28.7.2007 Svingte av fv.287 mellom Bromma og Eggedal "skiltet til IMLE". Kjørte bomveien (avgift) ca 7 km forbi Langevatn og Imlevatn til hyttegrenda sør for Imlehaugen. Området består av 13 setre og 75 hytter. Fra p-plassen starter u-merket sti forbi Nørdre Rantetjern og Øyvatnet. Fra Haglevatnet fortsetter stien slakt opp til Hallingnatten (1314). Noen tamrein beitet rundt toppen. Skrev oss inn ved varden og returnerte umiddelbart..

Map    

Høyest i Krødsherad, Sigdal & Flå

Date:
27.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
4:00h
Distance:
18.0km

Norges 1000 største pf topper - Kommunetopper 27.7.2007 TIL TOPPS PÅ NOREFJELL Et av de høyfjellsområdene som er lettest tilgjengelig for folk i Oslo-området, er Norefjell. Dette er en fin blanding av høyfjell, skog og seterområder, og her er det mye interessant å se og oppleve for både vandrere og skiløpere. Vår første tur dit var i juli 2007, og det var en tur vi hadde sett frem til fordi et av toppunktene der byr på en usedvanlig vid utsikt. Tempelseter er nok det mest brukte utgangspunktet for dem som skal til topps på Norefjell, men vi valgte å starte fra den andre siden. Vi tok av fra rv. 7 i nordenden av Krøderen og fulgte skiltingen mot Høgevarde og Gulsviksætra. Etter 12 km oppover bomveien kom vi forbi et stort hyttefelt og parkerte litt nedenfor Gulsviksætra. Skal >>>

Map    

Høyest i Vestre Slidre

Date:
27.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
2:30h
Distance:
9.0km

Kommunetopper 27.7.2007 Etter turen til Høgevarde og Gråfjell avsluttet vi dagen med en ettermiddagstur.. Svingte av fv.52 ved Ulsåk og kjørte 14.5 km til krysset mot Jaslangen. Passerte to bomstasjoner og fortsatte til Larssetra/Larsgarden. Fulgte veien bak et gammelt sommerfjøs til svaberget ved en hytte. Videre etter en utydelig sti som vi fulgte opp gjennom skogen til snaufjellet. Var først innom Gråkampen (1595) og deretter til de to vardene på Blåkampen sørøst (1645). Returnerte ned ryggen og gikk gjennom det markerte skaret. Ved setra traff vi Knut Hagen som ville sette opp et skilt ved sti-start..

Map    

Høyest i Gol

Date:
26.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
1:00h
Distance:
6.0km

Kommunetopper 26.7.2007 450 varder landet rundt dannet ryggraden i Kartverkets oppmålingsarbeide - 34 av disse er nå tatt med i verneplanen for å bevare vår felles kulturarv. I mer enn 200 år har vardene blitt brukt i kartleggingen av landet, som nå kan få status som kulturminner. Historie Nystølvarden ble tatt i bruk som trigonometrisk punkt med en varde bygget av T. Broch i 1836, men da ble punktet kalt Nystølfjeld. Punktet inngikk i en triangelrekke fra Kristiania til Trondheim. Dette ble i lang tid regnet som en av landets viktigste triangelrekker. I august 1897 bygget Maurits Følsvik en ny varde på Nystølfjell, og han skriver: ”Den nye varde blev opsadt paa den gamles plads.”, hvilket viser at den gamle varden var skadet eller utrast. Turrapport Fra Herad kjørte vi Søråsvegen >>>

Map    

Høyest i Sør Aurdal

Date:
26.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
3:15h
Distance:
14.0km

Kommunetopper 26.7.2007 Vi kjørte fra Nes innover Begnadalen og svingte av mot Hedalen. Fortsatte etter bomveien mot Vassfaret og parkerte ved bommen på Storekrak. Tok beina fatt etter veien hvor vi burde benyttet sykler. Brukte ca 1 time på første 5 km opp til Storekrakhytta. Videre etter skiltet rute mot "Gulsvik" hvor blåmerket sti starter i skaret. Gikk av litt før skaret og fortsatte bratt opp ryggen til Ørneflag (1243). Trimpost ved varden. Videre til Gyranfisen på Ringerike.

Map    

Høyest i Ringerike

Date:
26.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
2:30h
Distance:
10.0km

Norges 1000 største pf topper - Kommunetopper 26.7.2007 Etter turene til Nystølvarden og Ørneflag hadde vi tid nok til en tur nr 3. Svingte av Hedalsveien (fv.243) og kjørte den ene av to langsgående veier gjennom Vidalen. Ved Goplenrudhytta dvs der veiene igjen møtes, tok vi av til venstre og deretter til høyre. Parkerte ved kjettingbommen. Startet bratt opp Dugurdsflåen forbi en hytte og gikk nord for Roligfjellet. Fikk hastverk da et kraftig regnvær var på vei fra vest mot Gyranfisen (1127). Trimpost, varde, skilt og horn.

Map    

Høyest i Solund

Date:
24.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
3:00h
Distance:
8.0km

Norges 1000 største pf topper - Kommunetopper - Øytopper 24.7.2007 Vi tok fergen til Krakhella kai og fortsatte ca 4 km til skiltet sti-start. Fulgte rødmerket sti til delingen etter ca 1 km. Her tok vi til venstre etter vardet rute opp en gresskledd renne ved Kløsterheia. Rundet Mednipa og fulgte vardet rute over svaberget til Krakhellenipa (569). Trimpost på toppen. Uten gps var det kjekt å følge vardet rute pga havtåken som kom og gikk. Fikk ikke den store utsikten denne dagen. Full fart ned igjen for å rekke neste fergeavgang.

Map    

Høyest i Fjaler

Date:
23.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
2:00h
Distance:
8.0km

Norges 1000 største pf topper - Kommunetopper 3.7.2007 Fra Sande kjørte vi E39 og tok av etter 1.5 km sør for Løfall. Fortsatte 4.9 km etter bomveien gjennom Stordalen til Stordalsstøylen. I svingen rett før støylen starter stien som vi fulgte helt inn til Stordalsskaret. Videre opp fra sør til Skredfjellet (812). Kun noen steiner og et trig.punkt på toppen. Fikk øye på veien nede ved Steinsetvatnet, mulig en oppgang derfra..

Map    

Høyest i Hyllestad

Date:
23.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
3:00h
Distance:
7.0km

Norges 1000 største pf topper - Kommunetopper 23.7.2007 Vi svingte av fv.607 på Hyllestad skiltet til Lihesten. Passerte avkjøringen til Lekva og fortsatte 2.8 km til til Hovlandstien. Her fikk vi parkere hos Magnar Løvø, som anbefalte normalruta. Fulgte gulmerket steinsatt sti opp alle de historiske svingene. Videre etter små varder til Sørtoppen (765) deretter Risnesnipa (777). Fin utsikt mot Sognefjorden i sør og Alden i vest.

Map    

Høyest i Naustdal

Date:
22.07.2007
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
5:50h
Distance:
19.0km

Kommunetopper 22.7.2007 Dagen før ble det en langdryg fjelltur til kommunetoppen Gjegnen i Bremanger.. Neste morgen kjørte vi fra Hyen innover Austredalen til Dalen/Pettersenhytta (parkerte nord for Dalevatnet). Startet til venstre for inngjerdingen og tok sikte på tre store steiner nær Dalen seter. Stien gikk opp fjellsiden forbi Risbotnvatnet langs bekken. Vi rundet nord for Inste Blåvatnet og valgte stigningen vest for tjønna (1110). Vestryggen var lettgått siste 2 km frem til Blåfjellet (1390). Det ble lagt igjen en boks med notisbok i varden.

Map     2 comments