Archive - Date

Collected lists

Skjesæterberget - Stange

Date:
31.01.2016
Characteristic:
Ski trip
Duration:
1:00h
Distance:
5.6km

Hedmark ≥ 100m pf. 31.1.2016 Etter et forsinket julebord på Elverum kjørte vi fv.24 til Romedal og svingte senere av mot Lisetra. Droppet bomavgiften da skogsveien var "skøytebane" og bilen foran oss havnet i grøfta. Vi parkerte ved skytebanen og fortsatte på ski etter skogsveien opp til masta på Skjesæterberget (456). Videre til Svartkjølen..

Map    

Brennhaugen - Eidsvoll, Stange

Date:
31.01.2016
Characteristic:
Ski trip
Duration:
1:00h
Distance:
5.0km

Hedmark ≥ 100m pf. 31.1.2016 Etter turen til Svartkjølen på Trautskogen kjørte vi til bommen på Midtskog. Foran oss i "løypa" kunne vi registrere to personer på truger pluss en hund (Atomsilda, Roger og Embla). Vi derimot valgte skitur opp skogsveien til Djupdalsmyra. Krysset hogstfeltet på venstre side. Videre langs den skogskledde ryggen til Brennhaugen (506).

Map    

Svartkjølen - Stange, Nord Odal

Date:
31.01.2016
Characteristic:
Ski trip
Duration:
1:15h
Distance:
4.7km

Hedmark ≥ 100m pf. 31.1.2016 Etter skituren til Skjesæterberget i Stange kjørte vi til veidelingen på Bruvoll. Fortsatte mot Trautskogen og svingte senere av mot Skogvang. Videre forbi Longsjøen til småbruket ved Longsjølia. Startet på godt skiføre etter skogsveien til veis ende. Videre gjennom skogen på delvis merket sti til småbruket på Kjølen (fraflyttet i 1945). Fortsatte til trimposten på Svartkjølen (531).

Map    

Akselhovde - Gjøvik

Date:
28.01.2016
Characteristic:
Ski trip
Duration:
1:08h
Distance:
3.3km

Oppland ≥ 100m pf. 28.1.2016 Etter turen til Klundbykampen kjørte vi Øvre Vei gjennom Snertingdalen til Bergumsveien. Fortsatte 2.3 km til småbruket på Bergum. Her var ingen hjemme dermed tok vi sjansen og parkerte ved uthuset. Det ble en tung skitur i dyp snø forbi Segardssætra opp til Akselhove (794). Kjapp retur unnagjort på få minutter. Videre til Åsgardshaugen..

Map    

Skonhovdhøgda Gjøvik

Date:
28.01.2016
Characteristic:
Ski trip
Duration:
0:25h
Distance:
1.3km

Oppland ≥ 100m pf. 28.1.2016 Etter turen til Ligardskampen kjørte vi mot Hunndalen og videre mot Skumsjøen. Svingte av mot Torp og parkerte inn stikkveien rett under toppen. Fra det øverste bolighuset ble hunden Bonzo med oss opp til Skonhovdhøgda (579).

Map    

Klundbykampen - Gjøvik

Date:
28.01.2016
Characteristic:
Trip by foot
Duration:
0:19h
Distance:
1.1km

Oppland ≥ 100m pf. 28.1.2016 Svingte av på Biri skiltet til Klomstein, Karmel og fortsatte ettert Klundbyveien til Klundby gård (skiltet 501-507). Her fikk vi parkere av gårds-frua som samtidig tipset om hardtrampet sti opp til høyspentlinja på Klundbykampen (363). Videre til Akselhove..

Map    

Åsgardshaugen - Gjøvik

Date:
28.01.2016
Characteristic:
Ski trip
Duration:
2:12h
Distance:
9.0km

Oppland ≥ 100m pf. 28.1.2016 Etter turen til Akselhove kjørte vi Øvre Vei gjennom Snertingdalen til Redalsetervegen. Betalte (kr 40) i bomavgift og kjørte 4.6 km til Rotbakkvegen. Fra veikrysset ble det skitur først etter skogsveien og senere etter preparerte løyper som endte ved skihytta. Forlot skisporet og vasset i dyp snø opp til to jamnhøye punkt på Åsgardshaugen (806). Betydelig lettere retur. Videre til Skonhovdhøgda..

Map    

Ligardskampen - Gjøvik

Date:
28.01.2016
Characteristic:
Ski trip
Duration:
1:21h
Distance:
4.0km

Oppland ≥ 100m pf. 29.1.2016 Etter turen til Åsgardshaugen kjørte vi Øvre Vei gjennom Snertingdalen. Svingte senere av mot Ligarden og parkerte ved siste gård, hvor bonden var bortreist. Dermed ble det skitur først etter skogsveien og villgikk de siste høydemetrene opp til Ligardskampen (722). Videre til Skonhovdshøgda..

Map    

Vestre Vora - Oppdal

Date:
26.01.2016
Characteristic:
Ski trip
Duration:
0:25h
Distance:
1.7km

Trøndelag ≥ 100m pf. 26.1.2016

Map    

Stålhø, Storhøi, Steinhø - Sel

Date:
23.01.2016
Characteristic:
Ski trip
Duration:
4:00h
Distance:
16.6km

Oppland ≥ 100m pf. 23.1.2016 Fra Harlaug bru i Heidal kjørte jeg Kværnbruvegen/Stålane (avgift) opp til Kverbrusætrene p-plass. Fulgte preparerte løyper over Kvernbruflyi og forlot skisporet som fortsatte ned til setergrenda på Stålane. Gikk sør for Ståltjønne og opp ryggen til Stålhø (1234). Skled ned vest for Tvillingtjønnin og valgte en direkte linje fra sør til Storhøi (1349). Trimpost ved varden. Var innom sørøst-toppen før nedkjøringen til skaret (1210). Videre opp siste stigningen til Steinhø (1337). Flott utsikt, perfekt vær og lettkjørt retur.

Map