Archive - Date

Collected lists

Favourite peaks

Bergsfjellet

Date:
23.09.2023
Distance:
28.9km
Map    

Klantenovi

Date:
22.09.2023
Characteristic:
Hike
Distance:
4.0km

Map    

Frønningen Høgehaug

Date:
15.09.2023
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
4.1km

Klar for siste tur på Lærdalslista. Trass kontakt med jægrar på ferja og grunneigar, kom eg rett på eit lag som skulle jakte fugl i terrenget eg skulle gå i. Dei ville helst ikkje ha folk i terrenget. Eg forklara ærendet mitt. Siste topp på ei liste av 67. Dei hadde stor forståelse. Berre å gå sa ein rørsleg kar. Vi kan vente litt sa dei. Eg tok opp kart, og forklarde at eg kunne gå ut av terrenget, ei anna rute. Måtte berre returnere litt på samme ruta, og så korrigere. Det var dei 4 og takksame for, slik eg forstod dei. Dei hadde med ein fuglehund på jakta. Greitt å gå på sti innover i terrenget her. Ein god del vegetasjon og lyng, så litt av stien no og då. Returen gikk problemfritt. Då er lista med toppar I heimkommunen min Lærdal, komplett.

Map     2 comments

Frønningen Parisholten

Date:
15.09.2023
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
4.4km

Då var endeleg dagen for å fullføre Lærdalslista kommen. Var litt nervøs for å forstyrre jægrar. Hadde kontakt med Vilhelm Rumohr for rettleiing. Traff også representanter for to jaktlag på ferja. Viktig å ta hensyn til andre. Grunna jakta, valde eg ei rute som kunne vere til hjelp. Dei jakta høgare i fjellet, så det var aldri konflikt slik sett. Duskregn frå morgon av, men det lysna opp. Køyrde forbi garden Åsen. Plutseleg gikk det frå veg til traktorveg, med djupe spor og gras. Kom forbi, men det kom ein liten dunk under bilen. Så gikk det over til skogsveg. Eg tvila men fortsette. Køyrde på kantane. Ca 300 meter frå der eg planlagde å parkere stoppa eg. Ein liten graskant var nok til å snu bilen. Puh. Rusla på skogsvegar, til det var slutt på dei. Så sikta eg mot >>>

Map    

Skutshorn

Date:
13.09.2023
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.1km

Ettermiddagstur i nabokommunen. Ein time og 15 min å køyre til Sanddalen. Fin dal, bratte og ville fjell omkring. Turen tok til frå inngjerda parkeringsplass. God sti, merkte stolpar og vardar viste veg. Svært bratt opp flanken her. Nokre hyller med laus vegetasjon, som krevde varsemd. Elles greitt å gå. Over ei ur nokre hundre meter oppi, før det vart vegetert att. So møter ein ura omsider, men den var grei. Heldt litt under det brattaste. Plutseleg viste det seg at eg sikta meg på feil topp, og måtte korrigere litt. Ja-ja, 3 min ekstra trim. Svært fint å gå då det flata ut. Kjapt bort til toppen når ein fyrst var komme oppå fjellet. Valde å ikkje gå bort på utsiktspunktet. Skal opp ei annan gong med bedre tid til fotografering. Nydeleg utsikt fekk eg no likevel. Om eg >>>

Map    

Lærdalsfjell

Date:
09.09.2023
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
23.1km

Endeleg vart denne turen realitet. Planlagt både i fjor og i år, men har regna bort fleire gonger. Det er ikkje så lang periode anleggsvegen er open heller, og slik tur fortener godt ver. Var tidleg oppe til meg å vere, og 9:15 luffa eg over demningen ved Kvevatnet. I del av terrenget her har eg kun gått ei gong, med Lærdal turlag til Østerbø i Aurland i 2007. Då gikk vi litt feil også. Men på grunn av det, så har eg gått langs Liahovdvatnet ei gong. Når eg såg alle ryggar på tvers mot Store Liahovden, følgde eg rådet min kjære far gav meg stadig når vi var på tur. Gå heller litt lenger for å komme opp på fjellryggen, og styr unna flener. Det lønte seg i dag. Stod på toppen av Store Liahovden 1:32 etter avgang. Følgde ryggen vidare, og sikta meg på eit lite skar. >>>

Map    

Glipsfjellet

Date:
05.09.2023
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.5km

Kveldstur i finveret. Ein må nytte tida når skyene og regnet har teke seg ein pause. Kva var kjappeste tur gjennomførbart før mørknet kom. Og når avreise var så seint som godt etter kl 18 heimafrå. Opp på Aurlandsfjellet bar det. Parkerte ved Vardahaug bru kl 18:45. Hadde eigentleg tenkt på Kaldeklettane, men forstod at eg rakk ein topp med raud nål. Fin sti og merka opp til Vardahaug støl. Sti ein km lenger inn og, før eg sikta meg på eit skar i fjellet eg skulle bestige. Fann ei fin rute. Knapt 50 min til toppen. Tok ein del bileter, og kosa meg. Gikk frå punktet der nokon har bygd ein varde. Men reknar fjellryggen/svatoppen lenger vest til å vere rette toppunktet. Retur mykje same leia, men på andre sida av ein knaus. Svært vakkert ved Vardahaug støl der sola hadde gått >>>

Map    

Berdalen og Høganos

Date:
31.08.2023
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
15.2km

Litt avspassering etter møtedag på jobben, gav plass til litt fysisk fostring. Høganos har eg besøkt nokre gonger. Det er ein fin men strevsam tur, når ein skal opp over 1500 høgdemeter. Men delt i tre etappar, er det noko meir overkomeleg. Fyrst Lusahus. Tok att tre jegrar ca. 15 min etter start. Per Hjermann og følgje skulle opp på Lusahus og jakte frå i morgon. Nådde Lusahus på 51 min. Vidare opp, og ved Fureskogen er det kome opp skilt «Naturreservat». Berdalen har no høg vernestatus. Men skiltet «Truger påbudt» er ikkje teke ned. Nådde stølen Berdalen etter 1:41. No er det fint inn Berdalen. Eg held meg på stien så langt det går. Då får eg 120 brutale høgdemeter. Eit alternativ er halde litt meir til høgre, og slik jamne ut stigninga. Det er litt lenger. Fint >>>

Map     2 comments

Middagshaugane

Date:
24.08.2023
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
14.8km

Avspasserte halvanna time i dag, for å få ein fjelltur før regnveret tek over helga. Området rundt Kvitingsmorki er svært flott. Klassifisert som "Naturreservat". God sti, og bratt dei fyrste 400 høgdemeterane. Så er det fint stigande på det som opplevast som ganske langt, før ein er oppe på stølen Kvitingsmorki. Målte til vel 4 km. Sjekka litt ut ein sti med tanke på anna rute på retur, men slo det i frå meg. Hadde vorte mykje lyng trur eg. Sti også vidare innover fjellet. Då eg tenkte på å dreia mot toppen, stod det faktisk ein varde klar for meg. Heldt meg litt til høgre for ryggen opp, og det samme ned. Som vart motsett. Også litt for variasjon sin del. Flott å gå men meir uryddig opp. Fint når ein kom opp på "flatene". Nydeleg utsikt til flotte >>>

Map    

Håvardsete

Date:
21.08.2023
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
5.7km

Tur utan topp i dag. Eit snev av tanke om grøn topp, ei grånos over Håvardsete. Men sein start, og manglande lykt i sekken, avgjorde. Kun til stølen og retur i dag. Håvardsete er ein av 10 postar på Lærdal turlag sin stølstrim 23/24. Fin sti opp til denne stølen. Mindre bratt enn Lærdal-standard.

Map