Jotunheimen

Latest trips


Newest PBEs

Nonshøe nord (1,408m) | 25.07.2020
Lom, Northeast Jotunheimen
Vest for Gjendehøe (1,251m) | 24.05.2020
Gjendealpene, Vågå
Aust for Leirungsbuin (1,011m) | 23.04.2020
Gjendealpene, Vågå
Vest for Leirungsbuin (1,019m) | 23.04.2020
Gjendealpene, Vågå
Meinsetefossen (1,020m) | 17.11.2019
Hurrungane, Luster
1000-metersbakken (1,037m) | 14.10.2019
Aardal, Southwest Jotunheimen
Øvre Gålhaugen (1,020m) | 28.08.2019
Jotunheimen, Vågå
Torfinn dyregrav (1,409m) | 09.07.2019
Gjendealpene, Vang
Fantesteinen P-lomme (1,435m) | 06.07.2019
Jotunheimen, Lom
Øst for Trollsjøen (1,210m) | 24.09.2018
Aardal, Jotunheimen