Aardal

Latest trips


Newest PBEs

Øvre Tverrberget (1,434m) | 20.12.2021
Aardal
Moakamben (246m) | 13.12.2021
Aardal
Finnsåsen (493m) | 02.08.2021
Aardal
Moakamben parkering (83m) | 02.08.2021
Aardal
Maradalsryggen sørøst (1,368m) | 26.07.2021
Aardal, Hurrungane
Stølsmaradalsryggen sørøst (1,513m) | 26.07.2021
Aardal, Hurrungane
Kyrvassnosi sørvest (1,564m) | 24.05.2021
Aardal, Hurrungane
Murane p-lomme (1,065m) | 24.05.2021
Aardal
Stølsnosbrehesten (1,897m) | 28.04.2021
Aardal, Southwest Jotunheimen
Søre-Knipen Øst (1,529m) | 24.04.2021
Aardal