Valdres

Latest trips

avatar
grolyseng | 19.05.2024
Langtjernåsen
avatar
avatar
Line | 19.05.2024
Galden
avatar
avatar
Line | 18.05.2024
Fakshaugen
avatar
Line | 18.05.2024
Jevnlisfjellet
avatar
Line | 18.05.2024
Skurveknatten
avatar
  • 1
bergtatt | 18.05.2024
Rundemellen
avatar
Line | 18.05.2024
Høgberget
avatar

Newest PBEs

Ås Juvike (966m) | 07.05.2024
Øystre Slidre
Sørvest for Sletterustvatnet (34m) | 24.04.2024
Aardal, Vang
Mardalsegge Nord (1,557m) | 21.03.2024
Vang
Mardalsegge (1,596m) | 21.03.2024
Vang
Fjellkinna (998m) | 26.02.2024
Etnedal
Sulefjellet Midttoppen (3,805m) | 17.02.2024
Vang
Nordøst for Høgegge (1,520m) | 10.12.2023
Vang
Klanten Strø (943m) | 04.10.2023
Vestre Slidre