Skjåk

Latest trips


Newest PBEs

Tundradalsbrua (890m) | 22.06.2020
Skjåk
Tundradalssætre parkering (905m) | 22.06.2020
Skjåk
Grønstorrbrua (1,118m) | 22.06.2020
Skjåk
Mysubytta p-lomme (855m) | 19.06.2020
Skjåk
Sota elvekryssing (765m) | 15.06.2020
Skjåk
Stistart Veslsota (738m) | 15.06.2020
Skjåk
Ramstadstrond buldresteiner (500m) | 07.06.2020
Skjåk
Kollungen (750m) | 04.05.2020
Skjåk
Sørfjellet (1,431m) | 25.04.2020
Skjåk
Låggøymen midtre (1,492m) | 25.04.2020
Skjåk