Lauvasskjosen og Himmelshei (30.06.2018)

Skrevet av kolla (Kolbjørn Tjessem) GSM

Startsted Røydland (340moh)
Sluttsted Røydland (340moh)
Turtype Fottur
Turlengde 7t 00min
Kart
Bestigninger Himmelshei (583moh) 30.06.2018
Langebakknuten (566moh) 30.06.2018
Lauvasskjosen (685moh) 30.06.2018
Syngjaropsan (538moh) 30.06.2018
Urevassheia (557moh) 30.06.2018
Valefjell (565moh) 30.06.2018

Parkerte i vegkanten og gjekk opp til Heddan gard som er ein gjestegard med utleie av hytter etc. Der er det skilta tursti vidare på god grusveg opp til Lauvatnet. Herfrå er det skilta mot Lauvasskjosen, men utydelig sti og ulendt terreng på nordsida av vatnet. Så greit opp i ei bratt grasdekt renne i søraustsida av Lauvasskjosen. Høgaste topp er litt aust for trigpunktet. På skiltet ved Lauvatnet står det "LAUVASSKJOSEN 687", men tvilsomt at toppen er 2 m høgare enn trigpunktet. Gjekk så vidare austover og ned i dalføret sørvest for Rossevatn. På austsida av bekken kom eg inn på ein merka men svak sti opp nordvestryggen til Valefjell der det er vardebok. "VALEFJELL 571" står det på toppen, men ifølge ØK med 1 m-koter er den bare 565 m. Dette er et utsiktspunkt over dalen, men er bare ein fortopp til Himmelshei lenger aust. Så vidare uten sti til Himmelshei, Langebakknuten og Urevassheia. Mellom desse to sistnevnte er det god skogsveg som eg fulgte ned til fylkesvegen og gjekk så oppom Syngjaropsan utan sti frå nordsida, og så på vegen ned til Røydland.

Kommentarer

Tittel:
Tilgjengelige tegn: 1000
Kommentartekst:
Du må være innlogget for å skrive kommentarer.