Lom

Siste turer


Nyeste PBE

Nørdre Høydalen parkering (933m) | 01.10.2021
Lom
Netosæter parkering (750m) | 06.09.2021
Lom
Høghaugen P-plass (978m) | 03.09.2021
Lom
Veobrean 1870-toppen (1870m) | 25.07.2021
Lom
Heranoshøe V2 (1523m) | 21.07.2021
Lom
Heranoshøe vesttoppen (1608m) | 21.07.2021
Lom
Flåsætre P-lomme (995m) | 20.07.2021
Lom
Hovdevegen bom (490m) | 20.07.2021
Lom
Tverrbyttbekken elvekryssing (1320m) | 16.07.2021
Jotunheimen, Lom
Leira elvekryssing (1302m) | 16.07.2021
Jotunheimen, Lom