Lom

Latest trips


Newest PBEs

Klyving Trollsteineggje (2,280m) | 29.05.2023
Lom
Svarvegjelet (830m) | 23.01.2023
Lom
Smørgrove (800m) | 03.01.2023
Lom
Gjerdingje p-lomme (410m) | 19.12.2022
Lom
Søraust for Skarddalsvatnet (1,605m) | 25.08.2022
Lom
Smiugjelsoksle Øst (1,935m) | 09.08.2022
Lom
Styggebreahesten (2,049m) | 08.07.2022
Jotunheimen, Lom
Nørdre Høydalen parkering (933m) | 01.10.2021
Lom
Netosæter parkering (750m) | 06.09.2021
Lom