Jæren

Latest trips


Newest PBEs

Borgaråsen (84m) | 30.12.2020
Stavanger
Aust for Guritjørna (797m) | 19.12.2020
Sandnes
Søraust for Krokstøl (806m) | 19.12.2020
Sandnes
Langebakk (123m) | 19.12.2020
Stavanger
Slottet (44m) | 19.12.2020
Stavanger
Tjålandsfjellet (400m) | 03.12.2020
Time
Sør for Langatjørna (1,121m) | 23.10.2020
Sandnes
Reinsknuten aust (957m) | 23.10.2020
Sandnes
Tverrfjell aust (898m) | 23.10.2020
Sandnes
Neseskogen parkering (132m) | 12.10.2020
Gjesdal