Jølster

Latest trips

avatar
Ninatopp | 29.07.2020
Fyglastøylen
avatar
Ninatopp | 29.07.2020
Dagsturhytte
avatar
Irva | 24.07.2020
Høgenipa
avatar
Irva | 22.07.2020
Orkja
avatar
Irva | 19.07.2020
Hegrenesnipa
avatar
avatar
Irva | 18.07.2020
Håheimsfjellet
avatar
Irva | 16.07.2020
Husnova
avatar
500fjell | 14.07.2020
Astrupegga
avatar
Irva | 13.07.2020
Brekkefjell

Newest PBEs

Flatjordsnova (1,348m) | 14.11.2019
Jølster
Trollebottseggane vest (1,345m) | 14.11.2019
Jølster
Astrupegga (470m) | 13.10.2019
Jølster
Eggjenibba S1 (1,296m) | 11.10.2018
Gloppen, Jølster
Flugestøylen (400m) | 11.06.2018
Jølster
Ytre Fossheimsstøylen (715m) | 22.05.2018
Jølster
Nyken (726m) | 22.05.2018
Jølster
Vikastøylen (640m) | 22.05.2018
Jølster
Dagsturhytte (475m) | 04.03.2018
Jølster