Stranda

Latest trips


Newest PBEs

Fremste Blåhornet S3 (1,255m) | 16.11.2019
Stranda
Nord for Kvanngrønibba (1,478m) | 16.11.2019
Stranda
Emdalshornet (1,184m) | 16.11.2019
Stranda
Høgfjellet (830m) | 16.11.2019
Stranda
Grandevassegga sørvest (1,704m) | 15.11.2019
Stranda
Vestre Sandgrovhornet (1,388m) | 15.11.2019
Stranda
Aust for Tårnet (1,371m) | 15.11.2019
Stranda
Gomsdalen (626m) | 15.11.2019
Stranda
Lundanesegga (1,020m) | 15.11.2019
Stranda
Skurdahornet sør (798m) | 15.10.2019
Stranda