Segltinden fra Kirkfjorden (31.07.2016)

Written by Kenevj (Kenneth Evjen)

Start point Kirkfjorden
Endpoint Segltind (731m)
Characteristic Hike
Distance 2.0km
Vertical meters 731m
Map
Ascents Segltinden (731m) 31.07.2016

Starter i Bunnen av Kirkfjorden. Du kan benytte rutebåten som har fast stoppested eller du kan selvsagt benytte egen båt. Vær oppmerksom på at det meste av kaiplasser er privat, så undersøk på forhånd om tilgjengelighet.

Start med å gå til høyre i fjorden og følg kraftlinjen fra Kirkfjorden og mot Solbjørnvannet. Rett før toppen av skaret - ca 60-100 før toppen skal du ta direkte mot høyre(Man er da på ca 240-260 moh) Toppen av skaret er 30-40 moh høyere opp. Finn den rennen som går lengst til høyre. Her er det lett å ta feil, det er ingen sti opp, men vær oppmerksom på at du skal kun gå på gress hele turen. Du skal ikke trenge å gå over berg/flåg. Rennen som ligger lengst til høyre er vendt mot Kirkefjorden - litt skrått, mens de andre er vendt mot skaret. Skal forsøke å legge ved bilde. Her følger du denne rennen mer eller mindre helt opp til et platå og du skal nå gå mot høyre helt til ca 670-680 moh.

Du vil komme til et skar i fjellet hvor en er nødt til å passere en liten natulig overgang/"bro" som tar deg over til selve Segltind. Her går du til høyre i enden av "broen" og følger fjellet i samme høyde på høyre side ca 100m. Da vil du komme til en "renne" som er ca 20-30 m høy som tar deg til nordenden av platået som er på Segltind. Resten er bare ren nytelse. En fantastisk fin topp som gir en enorm utsikt.

Denne turen gjør du ikke om det regner og er fuktig i gresset. En bør heller ikke gjøre dette om det er dårlig sikt. Det er lett å gå feil og en trenger god sikt.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.