Vinje

Latest trips


Newest PBEs

Reinshornsnuten (1,529m) | 27.12.2020
Vinje
Aust for Allmannatjønni (1,192m) | 03.10.2020
Vinje
Nord for Uføretjønn (1,198m) | 03.10.2020
Vinje
Ulevå P-lomme (980m) | 03.09.2020
Vinje
Øst for Eivindsteinen (1,511m) | 09.08.2020
Vinje
Eivindsteinen (1,285m) | 19.07.2020
Vinje
Hyljås (640m) | 23.05.2020
Vinje
Ståvassdamveien (990m) | 31.08.2019
Vinje
Skjennutane (908m) | 30.08.2019
Vinje
Kyrkja (901m) | 30.08.2019
Vinje