Hardanger

Latest trips


Newest PBEs

Nolten (1,049m) | 19.01.2024
Voss
Grønrimb (510m) | 18.12.2023
Ullensvang
Gamlestølen Langavatnet (798m) | 30.11.2023
Ulvik
Fløyen utsiktspunkt (241m) | 30.11.2023
Kvam
Vassendvegen p-plass (353m) | 20.11.2023
Jondal
Grodjuvet militærbro (876m) | 19.11.2023
Voss
Nordmannaskaret fangstlokalitet (1,121m) | 15.11.2023
Voss
Fagerbotten seter (murer) (763m) | 07.11.2023
Voss
Bjødnahiet Voll (1,102m) | 07.11.2023
Voss
Botnanuten utsiktspunkt (964m) | 06.11.2023
Kvam