62146-62160 von 68312
Name Höhe PF Koordinaten GPX
Tyinkrysset Fjellstue 874m 32V 458951 6785616 (UTM)
Tyinstølen p-plass 1.100m 32V 457278 6791370 (UTM)
Tyinstølen Turisthytte 1.100m 32V 457267 6791274 (UTM)
Tyinstølnøse 1.386m 99m 32V 456258 6792150 (UTM)
Tylderingen 1.104m 210m 32V 394569 6796931 (UTM)
Tylderingen parkering 503m 32V 394230 6794577 (UTM)
Tylldalstoppen, (Blåtronden) 1.653m 24m 32V 588907 6894629 (UTM)
Tyllebakknuten, (Todlebakknuten) 858m 249m 32V 344370 6537900 (UTM)
Tylmanowska Góra 603m 38m 34U 455941 5486420 (UTM)
Tymfi 2.410m 40m 34S 484289 4425554 (UTM)
Tyniok 892m 107m 34U 353588 5492064 (UTM)
Tynjadalen bom 110m 32V 420209 6768808 (UTM)
Tynjadalen helårsbro 300m 32V 418705 6765727 (UTM)
Tynjadalsvegen minilomme 100m 32V 420250 6768802 (UTM)
Tynsethøgda 1.304m 180m 32V 630439 6908418 (UTM)