Hardanger

Letzte Touren


Neueste PBE

Gamlestølen Langavatnet (798m) | 30.11.2023
Ulvik
Fløyen utsiktspunkt (241m) | 30.11.2023
Kvam
Vassendvegen p-plass (353m) | 20.11.2023
Jondal
Grodjuvet militærbro (876m) | 19.11.2023
Voss
Nordmannaskaret fangstlokalitet (1.121m) | 15.11.2023
Voss
Turbinen Upsete (murer) (842m) | 11.11.2023
Ulvik
Fagerbotten seter (murer) (763m) | 07.11.2023
Voss
Bjødnahiet Voll (1.102m) | 07.11.2023
Voss
Botnanuten utsiktspunkt (964m) | 06.11.2023
Kvam
Britenuten (870m) | 06.11.2023
Kvam