Archive - Date

Archive - Activity

Peakbook-Friends

So far I'm not a Peakbook-friend of anyone.

Collected lists

Børrestuberget og Skutberget, Ringsaker

Date:
08.09.2020

Håkon i meis. Børrestuberget P ved Hardy. Liten lomme like etter kraftlinja, der veien til toppen tar av. Etter blåmerket vei opp til toppen/masta, først grusvei, deretter kjerrevei helt opp. Et par benker like nord for toppen der det var utsikt nord- og østover, og også fint og åpent på jorder store deler av veien opp. ca 2km og 30min t/r Skutberget Kjørte inn øst og nordfra. Bommen sto åpen, og kjørte inn til en parkeringslomme like under Minnberget. På blåmerket sti ca 700m, deretter ca 400m i terrenget bort til toppunktet med varde. En litt annen rute ned og kom inn på den blåmerkete stien noe lenger ned. Tot 2,3 km, 55hm, 30min. Sør-Mesna gapahuk Over demingen, og via pumpestasjon på fin sti. Flott gapahuk. ca 1km t/r

Map    

Vardekampen, Øyer

Date:
06.09.2020
Map    

Skumsjøen rundt

Date:
31.08.2020
Map    

Trevatna rundt

Date:
27.08.2020
Map    

Bokkrustadåsen og Åsen, Ringsaker

Date:
25.08.2020

Tur med Håkon i meis. Flott skiltet og merket på begge turene. Bokkrustadåsen P ved Vestre Bokkrustad gård. Etter traktorvei og sti opp til toppunktene. Solur/sikteskive på begge. Flott utsikt i hver sine retninger. På søndre/vestre toppen også fin hytte, med benker. Samme vei ned. 1,7km, 85hm, 30min. post 5 i 10 på topp Ringsaker 2020. https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4682819.1897.lb7umli7itlm7t/Ringsaker_10+topper_2020.pdf https://ut.no/turforslag/117176071/bokrudstadasen-nroset Åsen Torvmyra-Tverrvegen-Elglia-Elgadammen-Åsberget-Torvmyra. P ved Torvmyra. Istedenfor sti rett opp til toppen, fulgte jeg traktorveien innover og "rundt" toppen. Til hø ved tverrvegen (ikke retning Åsberget), videre over toppen fra vest. Selve toppunktet (boltmarkert) uten utsikt, men noe utsikt om man går litt rundt på platået. På Åsberget derimot, 300m lenger vest lite tårn med solur/sikteskive og nydelig utsikt sørover mot Brummunddal >>>

Map    

Tandetoppen og Fusjeberget, Moelv

Date:
24.08.2020

Turer med Håkon i meis. Tandetoppen og Fusjeberget, begge godt skiltet og merket. Tandetoppen P ved Tandeskogen. Etter grusvei og etterhvert sti til toppen. Mast, og selve toppunktet skiltet og vardet. Fulgte stien "over" toppen slik at det ble en liten runde. Avstikker og lunsj på Tandeutsikten, benk og utsikt mot Mjøsa. Tot 2,7 km, 70hm, 50min gange. Fusjeberget Fra bilen ca 100meter sørover langs veien ned til Tandeskogen S (plass til en bil her). Etter sti opp til grustaket. Her står til skiltet at man skal følge veien til toppen av grustaket (som er ca 600m). Klarte ikke finne hvor stien gikk av på toppen (mistet den på vei ned også). Derfor litt busjing før jeg kom inn på stien igjen lenger opp, og fulgte sti og senere traktorvei opp til Fusjeberget N og S-kryssene, og selve >>>

Map    

Skumsjøen

Date:
23.08.2020
Map    

Lerud

Date:
20.08.2020

Håkon i meis. P ved grendehuset på Elton. Etter lysløypa mot Lerud. Trodde det var mulig å følge denne hele veien, ved å gå rundt jordene på Lerud. Selve jordene med strømgjerde og gjengrodd rundt. Langs jorde opp til Østvollvegen, og langs veien bort til blåmerket sti inn til Raulåven. Matpause her. Tilbake til skiløypekrysset på Lerud. Etter blåmerking ned til Mortensvea rasteplass. Liten sti gjennom høyt grass. Videre forbi skuret og på blåmerket sti til like ovenfor Fagerlund. Ned hit og på grusvei ned til Øverbyveien, på asfalt (1,5km) via Elton hotell til bilen. Fikk ikke tracket hele turen, ca 8km, 70hm, 2,5 h. La inn rastebenkene som pb-elementer. https://www.asloypasvenner.no/rasteplasser/ Er nok bedre å parkere ved Vestrumenga.

Map    

Vardalsåsen runde

Date:
01.08.2020
Map    

Svenner, Larvik

Date:
22.07.2020
Map