Tinder i Norgeskartets tommelfinger (18.09.2022)

Written by ersystopo (Erlend Råheim) GSM

Map
Ascents Berbytårnet (211m) 18.09.2022
Torgalsås (107m) 18.09.2022

En bortgjømt grenseovergang og en merkelig lagt hovedtogtrase til kontinentet. Men også Iddefjordsgranitt og stort antall stup der en ikke akkurat forventer det ut fra plassering på kartet. Noen mil på 'Villmarksveien' brakte tindeekspressen til utfartsparkeringa ved Berby Herregård, der det er mye interessant lokalhistorie på oppslag.
Litt variabel kartprintdekning, tenkte som vanlig at det var logisk og entydig hvor stiene tok av og gikk. Dårlig karthusk skulle spille ei betydelig rolle i det følgende.
Etter kryssing av Enningsdalselva, gjennom 'tunet' på et fordums sagbruk, opp skogsvegen mot vest. Første traktorslep tok av, tenkte det var litt tidlig, så jeg fortsatte. Så et til, og det burde vel være det jeg så meg ut på kartet kvelden før. Etter hvert kom jeg opp til ei passhøgde, og i sørvest gikk det i følge Norgeskart raskt over i Sverige. Og, kutte en ås, så er jeg mer på track. Så gjort, ned et gjel og inn i jungelen ved Svartholstjern. Bekken nord for tjernet går i så tett skau at det nesten er umulig å komme fram, og på østsida er det stup. Til slutt finner jeg terreng hvor det går an å brøyte og kommer meg ett hakk opp. Et forsvinnende hogstslep er lite til hjelp, så det blei rett på i rein krongleskau til topps. Heller ikke her var det belønning i form av utsikt, så her gikk det kjapt videre etter det irriterende tidstapet.

Fulgte ryggen mot nord, men måtte krysse terrenget der det knakk ned. Bare stokker i bånn, staup og drit, jeg så at klokka meldte 0 fart og tenkte at dette går saktere enn i representativ 35-graders ur i motbakke. Til slutt ned på traktorveg, som burde vært rutevalget både opp og ned og som sannsynligvis ville gitt brukbar atkomst til toppen ved å bli fulgt til enden. Til tross for et slikt 'kanskje' anbefales ikke denne toppen til andre enn maniske sankere.

Forrige skogstindraid viste under 50-meter PF-toppen seg å være den som redda utsiktsdagen. Torgelsås var også en slik topp. Men litt utsikt mot Iddefjorden, men framfor alt mot herregården og det strålende dalføret sørover i granittens rike.

Så, landskapet i norgeskartets tommelfinger er noe av det fineste det lågeste låglandet kan by på, men jeg skal ikke på Berbytårnet neste gang jeg drar hit!

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.