Ørnafjellet og en del til (09.07.2020)

Written by kolla (Kolbjørn Tjessem) GSM

Start point Berland (170m)
Endpoint Berland (170m)
Characteristic Hike
Duration 9h 30min
Map
Ascents Brunesfjellet (421m) 09.07.2020
Store Dauremålsknuten (547m) 09.07.2020
Litla Kveinsteinfjellet (531m) 09.07.2020
Stora Kveinsteinfjellet (559m) 09.07.2020
Marsteinfjellet (557m) 09.07.2020
Rottofjellet (602m) 09.07.2020
Spjøtavollstolen (550m) 09.07.2020
Stolfjellet (532m) 09.07.2020
Åsmundstadfjellet (557m) 09.07.2020
Ørnafjellet (395m) 09.07.2020
Visits of other PBEs Motstandshytta ved Vikesdal (184m) 09.07.2020

Ca 500 m før garden på Berland går det ein veg opp til Nordratjørni som er skilta Kobberstølen. Det er eit kulturminne her frå krigens dager, men la ikkje merke til noko oppslag/ info om dette. Fulgte vegen vidare gjennom tett granskog nord for Nordratjørni og så på merka men stedvis utydelig sti opp den bratte nordvestsida til Ørnafjellet. Brukte ca ein time til toppen.
Gjekk ned stilaust på austsida, og kom då inn på merka sti frå Spødavoll nord for Vålandstjørni. Fulgte denne stien eit stykke sørover mot Dyrskog, og så nordover frå stidele skilta "topptur" mot Stolfjellet der det er vardebok. Det er sti til Stolfjellet også i nordsida via Spødavollstolen frå Spødavoll som ikkje er inntegna på kartet. Spødavollstolen er ein utstikkande steinknaus i fjellsida over Spødavoll. Det får vere eit turmål å ha til gode til ein seinare anledning.
Frå Stolfjelelt gjekk eg stilaust vidare over ein topp som fleire kart kaller Spjøtavollstolen. Er usikker på om dette namnet er feilplassert og forveksla med den omtalte Spødavollstolen. Så til Store Dauremålsknuten (som ikkje er same fjell som Daurmålsknuten).
Vidare søraustover til Rottoknuten der eg i et par korte etapper fulgte ein nymerka sti som nok går frå Holmavatnet til Dyrskog ved Ørsdalsvatnet. Vestover stilaust over Stora og Litla Kveinsteinfjellet til Marsteinfjellet der det er vardebok. Her er det merka sti opp nordfrå som avstikker frå ruta til Dyrskog.
Så gjekk eg stilaust vestover til Brunesfjelllet og ned sørryggen for å koma inn på stien mot Brunes. Fulgte då denne stien til Mjåvatnet. Virker som den stien er lite brukt nå for både stien og merkinga var utydelig nokre plasser. Glad for at det ennå var gode lysforhold til å finne fram.
Nede ved Mjåvatnet er det to parallelle grusveger langs austsida av vatnet. Fulgte først den øverste vegen og så til eit krigsminne i Berlandskogen mellom dei to vegane. Det er skilta til dette krigsminnet frå begge vegane. Derfrå er det ein drøy km tilbake til Berland.
Gjekk ein kortere tur på Daurmålsknuten og Skoredalsknuten frå same utgangspunkt dagen før.

Vegen mot Kobberstølen ved Nordratjørni.
Vegen mot Kobberstølen ved Nordratjørni.
Nordratjørni med Ørnafjellet bak.
Nordratjørni med Ørnafjellet bak.
Fleire stialternativ forbi Nordratjørni.
Fleire stialternativ forbi Nordratjørni.
Mot Ørnafjellet der stien er delvis skjult av høg vegetasjon.
Mot Ørnafjellet der stien er delvis skjult av høg vegetasjon.
På toppen av Ørnafjellet.
På toppen av Ørnafjellet.
Nordover mot Spødavoll og Hegelstad og Hofreistevatnet.
Nordover mot Spødavoll og Hegelstad og Hofreistevatnet.
Austover mot Stolfjellet.
Austover mot Stolfjellet.
Sør-søraust mot Brunesfjellet og Skoredalsknuten.
Sør-søraust mot Brunesfjellet og Skoredalsknuten.
Stidele i nordenden av Vålandstjørni. Følger mot Dyrskog.
Stidele i nordenden av Vålandstjørni. Følger mot Dyrskog.
Nytt stidele på austsida av Vålandstjørni. Følger mot Dyrskog.
Nytt stidele på austsida av Vålandstjørni. Følger mot Dyrskog.
Nok eit stidele der eg følger mot Dyrskog.
Nok eit stidele der eg følger mot Dyrskog.
Stolfjellet sett nedanfrå.
Stolfjellet sett nedanfrå.
Så følger eg stien TOPPTUR mot venstre.
Så følger eg stien TOPPTUR mot venstre.
Stolfjellet sett sørfrå.
Stolfjellet sett sørfrå.
Stidele mot Holmavatnet til høyre og TOPPTUR rett fram mot Stolfjellet.
Stidele mot Holmavatnet til høyre og TOPPTUR rett fram mot Stolfjellet.
Oppe på Stolfjellet.
Oppe på Stolfjellet.
SV mot Daurmålsknuten 544 og Solbjørgnipa 466 litt t.h. og Urdalsnipa 561 heilt t.h.
SV mot Daurmålsknuten 544 og Solbjørgnipa 466 litt t.h. og Urdalsnipa 561 heilt t.h.
Vardebok. Storafjellet 540 bak. Litt av Vikeså og Urdalsnipa/ Bjerkreimsendaren t.v.
Vardebok. Storafjellet 540 bak. Litt av Vikeså og Urdalsnipa/ Bjerkreimsendaren t.v.
Spødavoll, Brådli, Hegelstad og Hofreistævatnet.
Spødavoll, Brådli, Hegelstad og Hofreistævatnet.
Nordover mot Hofreistævatnet 166 og Blakkefjellet 596.
Nordover mot Hofreistævatnet 166 og Blakkefjellet 596.
Aust-nordaustover mot Store Dauremålsknuten.
Aust-nordaustover mot Store Dauremålsknuten.
På høgaste topp 550 mellom Stolfjellet og Store Dauremålsknuten 547 med varde.
På høgaste topp 550 mellom Stolfjellet og Store Dauremålsknuten 547 med varde.
På Store Dauremålsknuten 547.
På Store Dauremålsknuten 547.
Som har den desidert største varden av toppane eg var oppom denne dagen.
Som har den desidert største varden av toppane eg var oppom denne dagen.
Hegelstad og Hofreistæ.
Hegelstad og Hofreistæ.
Austover mot Stokkafjellet og litt av Holmavatnet t.h.
Austover mot Stokkafjellet og litt av Holmavatnet t.h.
Søraust mot Rottofjellet og Lindefjellet 655 t.v. og Skykula 906 i det fjerne.
Søraust mot Rottofjellet og Lindefjellet 655 t.v. og Skykula 906 i det fjerne.
Holmavatnet og Lindefjellet sett frå ein knaus sør for Store Dauremålsknuten.
Holmavatnet og Lindefjellet sett frå ein knaus sør for Store Dauremålsknuten.
Sti i området vest for Holmavatnet.
Sti i området vest for Holmavatnet.
På veg mot Rottoknuten der eg kunne følge sti eit stykke.
På veg mot Rottoknuten der eg kunne følge sti eit stykke.
På Rottofjellet's høgaste punkt med trigpunktet/ utsiktspunkt på knausen bak.
På Rottofjellet's høgaste punkt med trigpunktet/ utsiktspunkt på knausen bak.
På trigpunktet 599 med Skykula 906 bak.
På trigpunktet 599 med Skykula 906 bak.
På trigpunktet 599 med utsyn over Ørsdalsvatnet og Ørsdalen i bakgrunnen.
På trigpunktet 599 med utsyn over Ørsdalsvatnet og Ørsdalen i bakgrunnen.
Sørover mot Lauperak.
Sørover mot Lauperak.
Vestre del av Ørsdalsvatnet og Marsteinfjellet t.h.
Vestre del av Ørsdalsvatnet og Marsteinfjellet t.h.
Tilbakeblikk mot hovedtoppen på Rottofjellet.
Tilbakeblikk mot hovedtoppen på Rottofjellet.
På Marsteinfjellet med Skykula i bakgrunnen og Ørsdalsvatnet t.v. Lauperak lengst t.h.
På Marsteinfjellet med Skykula i bakgrunnen og Ørsdalsvatnet t.v. Lauperak lengst t.h.
Vestover mot det jamnhøge Åsmundstadfjellet.
Vestover mot det jamnhøge Åsmundstadfjellet.
På Åsmundstadfjellet med Marsteinfjellet bak.
På Åsmundstadfjellet med Marsteinfjellet bak.
Nordover mot Kvernsteinvatnet med Stolfjellet og Store Dauremålsknuten bak t.v.
Nordover mot Kvernsteinvatnet med Stolfjellet og Store Dauremålsknuten bak t.v.
På Brunesfjellet.
På Brunesfjellet.
Ved Mjåvatnet mot Skoredalsknuten 368 der eg var dagen før.
Ved Mjåvatnet mot Skoredalsknuten 368 der eg var dagen før.
Krigsminne i Berlandsskogen.
Krigsminne i Berlandsskogen.
Info om dette krigsminnet.
Info om dette krigsminnet.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.