Nyfjellet og 3 til på Eidskog Finnskog (26.04.2020)

Written by ersystopo (Erlend Råheim) GSM

Map
Ascents Kampeberget (310m) 26.04.2020
Klemmetsbråtaberget (306m) 26.04.2020
Nyfjellet (372m) 26.04.2020
Svensteinåsen (369m) 26.04.2020

Endelig Finnskogtur. Jeg var litt spent på dette prosjektet, som kom til å overgå alle forventninger.

Parkering omtrent der P'en står på bakgrunnskartet. Stien som skulle ta meg til Svensteinåsen var merka som Kjørkestien til Matrand, og det ga håp om permanent merking og gjenfinnbarhet. Men den viste seg å skeine lovlig langt sørover relativt til det som er merka på PB bakgrunnskart, så etter hvert befant jeg meg på en skogsvei som endte her og gikk over i slep. Jeg skjønte hvor jeg var og fortsatte i lettløpt, fint terreng, som til tross for at det er diffust gir brukbare ledelinjer til topps. Rett under toppen står ei prektig grenserøys med ny rødmaling.

OK, samme vei tilbake, eller? Nei, hvis noe av stien er intakt, ville det lønne seg å gå lenger nord for så å følge stien som jeg kryssa på vei hit og som var merka 'Nyfjelltrampen'. Det kunne jo bety at den førte til Nyfjellet. Dette stemte, og Nyfjellet var en perle, med utsikt langt innover i det evige øst.

Så litt tursti, før et slep rett sørover brakte meg ned på veien. raskt inn til venstre på merka sti igjen, så forbi Gartanstjennet, over vei og opp mot neste tind.
Klemmetsbråtaberget var lett å finne, men nord for toppen tok jeg litt for raskt ned mot dalen og måtte gjennom turens første periode med grafseterreng. Så ned til traktorveg i forlengelsen av nevnte tjenn og til høyre opp mot Kampeberget. Dette blei dagens siste tind, heldigvis, for nå var det lite næring og medbrakt væske igjen. Toppryggen er lang og fin, med mye berg i dagen og små glipper av utsikt. Hele veien er det over middels løpbart. Denne turen viste virkelig at Eidskog er mer enn turboskogbruk, bestands- og uframkommelighetssyklus! Til tross for tap av den første stien, sitter jeg igjen med stor respekt for de som holder mye stinett ved like her i disse særdeles tynt befolka finnskogområdene.

En canadagås vralter ned mot Baksjøen, og jeg tenker etter hvert mest på hva drivstoffstasjonen på Skøtterud måtte ha å by på.
Baksjøen med Nyfjellet
Baksjøen med Nyfjellet

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.