Høymyrpynt & Holtehedde m/flere - Larvik (03.04.2020)

Written by Nils (Nils Haugene) GSM

Start point Nyheim p-lomme (154m)
Endpoint Nyheim p-lomme (154m)
Characteristic Hike
Duration 6h 15min
Distance 13.0km
Vertical meters 890m
GPS
Ascents Buktåsen Sør (260m) 03.04.2020 08:06
Buktåsen Nord (260m) 03.04.2020 08:24
Høymyrpynt (379m) 03.04.2020 09:15
Ulaåsen (315m) 03.04.2020 09:54
Holtehedde (405m) 03.04.2020 10:27
Åsvannskarvene (369m) 03.04.2020 10:57
Sæteråsen (336m) 03.04.2020 11:21
Gåsåsen (346m) 03.04.2020 11:41
Grasås (356m) 03.04.2020 12:26
Hibergås (243m) 03.04.2020 13:19
Sørøst for Sagstua (202m) 03.04.2020 13:41
Visits of other PBEs Nyheim p-lomme (154m) 03.04.2020 07:37
Holtehedde uts.punkt SØ (400m) 03.04.2020 10:39

Lenge siden jeg har stått opp grytidlig for å gå tur, men med dagen til rådighet og fint vær i sikte, passet det fint å komme seg ut mens resten av familien var opptatt med diverse annet. Det var et par minusgrader i lufta da jeg svingte av fylkesvei 306 (Holtebygdveien) og kjørte inn mot Nyheim. Der møtte jeg tidlig en låst bom, men før denne var det en liten parkeringslomme på en bred veiskulder hvor jeg fikk parkert.

Parkering på bred veiskulder mellom den låste bommen og fylkesveien.
Parkering på bred veiskulder mellom den låste bommen og fylkesveien.

Etter å ha rundet den låste bommen, gikk jeg bare noen få meter på grusveien før jeg labbet opp en bratt bakke med småkratt. Deretter gjennom greit skogsterreng og opp på Buktåsen (260). Jeg stakk først på sørtoppen, og så bort på den nordre. Begge har flate toppområder med flere jevnhøye hauger. I det nydelige været med en morgensol som stadig kom høyere, ruslet jeg over alle disse kulene som er nokså like høye.

Selv om Buktåsen (260) er en ganske ubetydelig og lite spennende ås, var det trivelig å rusle på den nå på morgenen. Fuglene kvitret og sola smeltet det lille rimlaget på bakken. Og foreløpig lite insekter. Våren er sannelig herlig!

På Buktåsen Sør (260). Det tynne snødrysset på bakken er etter noen snøbyger som gikk over Østlandet dagen før.
På Buktåsen Sør (260). Det tynne snødrysset på bakken er etter noen snøbyger som gikk over Østlandet dagen før.

Østsiden på Buktåsen har noen bratte partier, men jeg hadde sett meg ut et slakere felt/drag omtrent der hvor det er lavest mellom sørtoppen og nordtoppen. Etter å ha vært på nordtoppen, vandret jeg ivrig sørover og gikk forbi dette draget som skrådde nedover østflanken. Så da tok jeg en u-sving ned i draget da jeg oppdaget at jeg hadde gått forbi.

Myrområdet jeg kom ned i øst for Buktåsen var fremdeles frosset, så lett å spasere over her. Litt etterpå kom jeg opp på den samme grusveien jeg hadde parkert ved der turen ble startet, men nå befant jeg meg litt sør for Støvland.

Midt i bildet er Støvland, sett fra sør, i skogen like før jeg kom opp på grusveien.
Midt i bildet er Støvland, sett fra sør, i skogen like før jeg kom opp på grusveien.

Jeg vandret forbi Støvland og opp mot grusveiens høyeste punkt. På denne strekningen passerte jeg en parkert bil. I lia nord for bilen var det noen som holdt på med en motorsag, men jeg så aldri vedkommende. Dette var det nærmeste jeg kom andre mennesker på hele turen. Jeg så aldri noen eller hørte noen andre resten av turen.

I skaret der grusveien er på sitt høyeste, svingte jeg ut i terrenget og opp mot Høymyrpynt (379). Lett terreng å gå i her også, med åpen skog. Lengre oppe, fra ca 350 meters høyde, ble det færre trær og mye tørt gress på bakken. Flere åpne plasser her med god utsikt. Slik var det oppe ved toppen også. Og særlig noen meter sør for toppvarden, hvor utsikten virkelig åpnet seg. Høymyrpynt (379) var en flott topp! Definitivt en av de beste jeg har vært på til nå i tidligere Vestfold fylke.

Toppvarden på Høymyrpynt (379).
Toppvarden på Høymyrpynt (379).
På toppen av Høymyrpynt (379).
På toppen av Høymyrpynt (379).
Utsikt sørover fra Høymyrpynt. Toppen til høyre er Holtehedde (405).
Utsikt sørover fra Høymyrpynt. Toppen til høyre er Holtehedde (405).
Utsikt mot sørvest fra Høymyrpynt.
Utsikt mot sørvest fra Høymyrpynt.

Jeg fulgte omtrent samme rute ned fra Høymyrpynt som jeg hadde gått opp. Grusveien ble krysset der jeg hadde forlatt den litt tidligere, og så kort etappe opp til toppen av Ulaåsen (315).

På toppen av Ulaåsen (315). Åsen i bakgrunnen er Holtehedde (405).
På toppen av Ulaåsen (315). Åsen i bakgrunnen er Holtehedde (405).

Det var veldig greit å gå ned mot sørøst fra toppen av Ulaåsen (315). Litt bratt bakke, men underlaget var mest tørt gress og gammelt løv, og trærne sto spredt. I bunnen av denne bakken blomstret blåveisen.

Et vakkert syn i april.
Et vakkert syn i april.

Det gikk en traktorvei i dalsøkket sør for Ulaåsen (315). Jeg fulgte denne veien noen få meter mot sørvest, og svingte så inn i en ganske tett skog av små grantrær. Men like etter ble granskogen fullvoksen og mørk. Her var det veldig lett å gå, med underlag av mose, og lite kvister og kratt. Etter en brattere kneik nådde jeg den blåmerkede og gode stien som går i nordsiden på Holtehedde (405).

Her kom jeg inn på den blåmerkede stien i nordsiden på Holtehedde.
Her kom jeg inn på den blåmerkede stien i nordsiden på Holtehedde.

Nå hadde jeg god sti å følge det siste stykket bort til toppvarden på dagens høyeste topp. Stien går over toppen, og videre sørover.

Toppen på Holtehedde (405).
Toppen på Holtehedde (405).

Lite utsikt fra selve toppunktet på Holtehedde (405), men jeg fortsatte snart videre på stien og kom til en kjempefin plass bare 100 meter sørøst for toppen. Her var det bålplass, og vidstrakt utsyn østover.

Det flotte utsiktspunktet litt sørøst for toppen av Holtehedde (405).
Det flotte utsiktspunktet litt sørøst for toppen av Holtehedde (405).

Stien jeg fulgte over Holtehedde (405) går videre sørover helt til den møter grusveien sør for Åsvannet. Jeg fortsatte nå på denne blåmerkede stien, men tok et par avstikkere underveis for å plukke med Åsvannskarvene (369) og Sæteråsen (336).

På toppen av Åsvannskarvene (369). I bakgrunnen til høyre er Holtehedde (405).
På toppen av Åsvannskarvene (369). I bakgrunnen til høyre er Holtehedde (405).

På ryggen sør for toppen av Åsvannskarvene var det veldig fint. Ganske åpent, med mye svaberg og fin utsikt ned mot Åsvannet. Her gikk stien i noen svinger for å styre unna skrenter og skrått svaberg.

Oppe på ryggen nord for Åsvannet, som ses nedenfor mellom trærne. Åsen i bakgrunnen helt til høyre er Grasås (356).
Oppe på ryggen nord for Åsvannet, som ses nedenfor mellom trærne. Åsen i bakgrunnen helt til høyre er Grasås (356).

Etter Sæteråsen (336) kom jeg aldri ned til stien igjen, men vandret i terrenget til jeg møtte grusveien. Der fortsatte jeg rett inn på traktorveien som går i en sving opp til Gåsåsen (346).

På Gåsåsen var det flere små bygninger, samt en hvit kuppel. Ifølge en infoplakat der oppe er dette observatoriet NOVA, tilhørende Deep Sky Exploration, en forening for astronomi og romfart.

Det var fint på toppen av Gåsåsen (346). Mange små svabergknauser å sitte på, i tillegg til flere krakker ved infoplakaten. Siden jeg kjente det var på tide med påfyll av energi, tok jeg en lengre pause i sola før jeg ruslet videre.

På Gåsåsen (346).
På Gåsåsen (346).
Infoplakaten på Gåsåsen (346).
Infoplakaten på Gåsåsen (346).

Fra Gåsåsen (346) ruslet jeg samme vei tilbake til grusveien. Deretter litt nedover og forbi sørenden av Åsvannet, og bort til en traktorvei som tar av mot Grasås (356).

Østflanken på Grasås er svært bratt, med flere små stup og bratte svaberg. Der jeg sto nede på traktorveien virket østsiden på Grasås nokså fryktinngytende. Jeg slo fra meg tanken om å gå opp litt lengre sør i østsiden, og satset heller på å komme meg opp nordryggen. Og det skulle vise seg å være kurant...

Det gikk en gammel kjerrevei/traktorvei opp mot nordvest i det lille søkket langs den bratte nordøstsiden på Grasås. Da jeg var oppe på sadelen mot åsen nordafor, fant jeg en hylleformasjon mellom trærne som førte meg opp til nordryggen:

Opp mellom trærne her kom jeg meg bort til nordryggen på Grasås (356).
Opp mellom trærne her kom jeg meg bort til nordryggen på Grasås (356).

Deretter var det lett vandring i skogen opp til toppunktet på Grasås (356).

Toppen på Grasås (356).
Toppen på Grasås (356).

Lite utsikt fra toppunktet på Grasås (356), så jeg vandret snart ned fra denne åsen. Jeg fulgte samme rute tilbake til grusveien igjen, som jeg nå fortsatte på videre nordover.

Etter å ha slentret et stykke nordover, svingte grusveien nedover mot vest. Dit skulle ikke jeg, så da tok jeg av og fortsatte på en gammel traktorvei over mot Nordre Holtsetra. Jeg rundet nedenfor denne setra, og kom etter hvert ned i Djupedal. Stedvis noe vått på traktorveien ved setra, men for det meste fint å gå her. Og langt lettere enn å traske i lyngen og terrenget. Sola skinte fremdeles, og der jeg var i skikkelig le for vinden, ble det riktig så vårlig og ganske varmt. Men lufta var kjølig, så i skyggen og der vinden kom til, ble jeg avkjølt igjen.

Fra Djupedal kom jeg snart inn på grusveien som jeg tidligere hadde gått på da jeg passerte Støvland litt lengre nord. Denne grusveien hadde jeg nå tenkt å følge til den møtte fylkesvei 306, for der sto bilen min parkert. Men også her ble det et par avstikkere underveis mot det endelige målet. Og først stakk jeg oppom Hibergås (243). Før jeg forlot grusveien for å gå opp på denne åsen, fikk jeg se Høymyrpynt (379) bak meg:

Toppen langt bak og midt i bildet, er Høymyrpynt (379). Sett fra grusveien rett nord for Hibergås (243).
Toppen langt bak og midt i bildet, er Høymyrpynt (379). Sett fra grusveien rett nord for Hibergås (243).

Etter å ha vært på Hibergås (243) var det kort ned til grusveien igjen. Jeg fulgte den videre nedover gjennom et større hogstområde, før jeg ruslet opp på dagens siste topp, Sørøst for Sagstua (202). På grunn av hogstfeltet var det brukbar utsikt fra denne lille høyden.

Jeg rusler på grusveien gjennom hogstfeltet på vei mot dagens siste høyde, Sørøst for Sagstua (202), som er gresskollen litt lengre bak midt i bildet.
Jeg rusler på grusveien gjennom hogstfeltet på vei mot dagens siste høyde, Sørøst for Sagstua (202), som er gresskollen litt lengre bak midt i bildet.
På dagens siste toppunkt, Sørøst for Sagstua (202). Åsen oppe til venstre er Holtehedde (405). Kulen bakerst og litt til høyre, er Grasås (356).
På dagens siste toppunkt, Sørøst for Sagstua (202). Åsen oppe til venstre er Holtehedde (405). Kulen bakerst og litt til høyre, er Grasås (356).

Turens siste ås hadde et par jevnhøye toppunkt. Jeg ruslet bort på det andre toppunktet, og avsluttet deretter turen med å følge nordryggen ned mot bilen.

Start date 03.04.2020 07:37
(UTC+01:00 DST)
End date 03.04.2020 13:51
(UTC+01:00 DST)
Total Time 6h 14min
Moving Time 4h 19min
Stopped Time 1h 55min
Overall Average 2.1km/h
Moving Average 3.0km/h
Distance 13.0km
Vertical meters 731m

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.