Slottet Trysil - høyest i Fulufjell nasjonalpark (19.09.2019)

Written by knutsverre (Knut S. Andersen) GSM

Start point Bergådalen P-plass (570m)
Endpoint Samme (570m)
Characteristic Hillwalk
Duration 3h 55min
Distance 9.4km
Vertical meters 528m
GPS
Ascents Slottet (1,047m) 19.09.2019 15:37
Visits of other PBEs Bergådalen p-plass (570m) 19.09.2019 13:18
Fulufjellet nasjonalpark (500m) 19.09.2019 13:20

Fulufjell nasjonalpark

I forbindelse med familiebesøk på Østlandet la vi turen østover til Trysil-området for å få med oss en ny Nasjonalpark-topp og en kommunetopp for Astrid.Fra Elverum kjørte vi østover på RV 25 til Østby der vi tok inn på en grusvei videre nordøstover mot det lille tettstedet Ljørdalen. Herfra kjørte vi nordover vel 12 km på vestsiden av elven Ljøra der en sidevei går av mot høyre til Bergådalen. Fulgte denne ca. 2.5 km forbi en skytebane til den godt tilrettelagte Bergådalen p-plass like før en gammel hengebro over Bergåa.

P-plassen i Bergådalen like før broen
P-plassen i Bergådalen like før broen
Skilt ved broen og blåmerket sti mot Alterringen
Skilt ved broen og blåmerket sti mot Alterringen
Sterkt svaiende og ustødig hengebro over Bergåa
Sterkt svaiende og ustødig hengebro over Bergåa

Vi krysset den gebrekkelige hengebroen over Bergåa og fulgte blåmerket sti oppover gjennom granskogen til der stien krysser Nørdre Bjørnåsbekken. Bekken var relativt stor, men det var tilrettelagt vadested med sleipe, mosegrodde steiner. Greit å ha staver til støtte her. Astrid hadde ikke dagen, og valgte å gi seg her. Jeg fortsatte oppover mot Kvannkjeldegga 705 i skogsterreng som ble gradvis mer åpent og finere. Gikk opp et par storfugl som jeg bare hørte vingeslagene av.

Terrenget mellom 700 og 800 moh. Blandingsskog og bra, blåmerket sti.
Terrenget mellom 700 og 800 moh. Blandingsskog og bra, blåmerket sti.
Godt skjult, lite krypinn langs stien
Godt skjult, lite krypinn langs stien
Stilig lite byggverk på stien. Flott, rød steinart!
Stilig lite byggverk på stien. Flott, rød steinart!

Jeg var hele tiden på utkikk etter sti som førte opp mot Slottet 1047, men det fant jeg aldri. Valgte derfor å fortsette videre oppover på stien som viste seg å føre opp i det lille dalsøkket mellom Slottshammaren og Slottet. Her forsvant stien helt for meg. Det var fortsatt 1 km til toppen i ganske slakt, men likevel relativt tungt terreng pga dyp mose, stedvis steinurer og lav vegetasjon.

Toppen av Slottet 1047 synlig på avstand
Toppen av Slottet 1047 synlig på avstand
Slottshammaren 999 sett fra sør
Slottshammaren 999 sett fra sør

Toppen er markert av en liten varde bygget omkring et gammelt, forfalt trig-merke. GPS her 33V 374449 6820030, omtrent som på PB.

Varden og rester etter trig-merket på Slottet
Varden og rester etter trig-merket på Slottet
Flotte høstfarger  på ca. 1000 m. Utsikt mot ØSØ
Flotte høstfarger på ca. 1000 m. Utsikt mot ØSØ

Ned igjen valgte jeg en mer direkte rute som riktignok var kortere, men medførte lenger tur i mose-terreng uten sti.
En grunn til at jeg ville følge blåmerket sti såpass langt, var at jeg håpet på å komme til Alterringen som skiltingen viser til. Noen Altering kom jeg aldri til.

I Miljødirektorats brosjyre om Fulufjellet Nasjonalpark opplyses det at Alterringen er en gammel, murt steinring som ligger på svensk side av grensen.

Alterringen i Fulufjällets nationalpark
Alterringen i Fulufjällets nationalpark

Det er usikkert hva steinringen som utgjør Alterringen egentlig er. Noen hevder at det er en gammel offerplass, mens andre mener at det er en gammel falkfangerplass.

Fulufjellmassivet er et platåfjell. Nasjonalparken er opprettet for å ta vare på et sammenhengende skog- og fjellområde som er delt mellom Norge og Sverige. Sveriges del av dette området ble vernet som nasjonalpark i 2002 (Fulufjällets nationalpark). Opprettelsen av Fulufjellet nasjonal park bidrar til å sikre store økologiske, landskapsmessige og friluftslivsmessige verdier som er knyttet til området Fulufjellet.

Området er fint, men vi fant ingen informasjon om Nasjonalparken på den ruten vi gikk. Her bør det komme opp skilt og merking med informasjon!

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.