Horrungen med flere. (06.08.2018)

Written by arne (Arne Mæhlen) GSM

Start point Aursjoen p-lomme (1,095m)
Endpoint Aursjoen p-lomme (1,095m)
Characteristic Hillwalk
Duration 7h 05min
Distance 24.0km
Vertical meters 1,105m
Map
Ascents Finndalshorungen (1,815m) 06.08.2018
Horrungen (1,832m) 06.08.2018
Horrungen Vest (1,706m) 06.08.2018
Leirungshøe (1,825m) 06.08.2018
Nordøst for Leirungshøi (1,810m) 06.08.2018
Visits of other PBEs Aursjobu (1,140m) 06.08.2018
Aursjoen p-lomme (1,102m) 06.08.2018

m

Aursjobu, ei trivelig lita hytte som vi leide av Skjåk almenning.
Aursjobu, ei trivelig lita hytte som vi leide av Skjåk almenning.
Beitende hare i Aurdalen.
Beitende hare i Aurdalen.
Først fra Sandranden fikk vi overblikk over Aursjoen, og den er svær! I bakgrunnen, mellom Skamsarkampen og Einingskampen, sees Tverrfjellet.
Først fra Sandranden fikk vi overblikk over Aursjoen, og den er svær! I bakgrunnen, mellom Skamsarkampen og Einingskampen, sees Tverrfjellet.
På andre siden av Lundadalen ser vi Hesthøe og Hestbreapigger.
På andre siden av Lundadalen ser vi Hesthøe og Hestbreapigger.
Kaffepause på Horrungen Vest, 1706 moh.
Kaffepause på Horrungen Vest, 1706 moh.
Det er vegetasjonsfattig på toppen av Horrungen, 1832 moh.
Det er vegetasjonsfattig på toppen av Horrungen, 1832 moh.
Den stygge installasjonen på toppen.
Den stygge installasjonen på toppen.
Steinvandring mot Finndalshorungen.
Steinvandring mot Finndalshorungen.
Finndalshorungen.
Finndalshorungen.
Øvste Storteppingshogget i fugleperspektiv.
Øvste Storteppingshogget i fugleperspektiv.
Leirungshøi.
Leirungshøi.
I sør ligger Nerhorrungen.
I sør ligger Nerhorrungen.
Turid og Anton snart på toppen av Finndalshorungen, 1815 moh.
Turid og Anton snart på toppen av Finndalshorungen, 1815 moh.
Ei ung snøspurvhunn.
Ei ung snøspurvhunn.
Det er langt bort til Leirungshøi og Nordøst for Leirungshøi.
Det er langt bort til Leirungshøi og Nordøst for Leirungshøi.
Svartaks.
Svartaks.
Utsikt mot fra venstre: Stamåhjulet, Skarvedalseggen og Gråhøe i Reinheimen.
Utsikt mot fra venstre: Stamåhjulet, Skarvedalseggen og Gråhøe i Reinheimen.
Den store varden på Nordøst for Leirungshøi, 1810 moh. ga ly for en kort stopp. Leirungshøi i bakgrunnen.
Den store varden på Nordøst for Leirungshøi, 1810 moh. ga ly for en kort stopp. Leirungshøi i bakgrunnen.
Leirungshøi erobret, 1825 moh., med Horrungen bak.
Leirungshøi erobret, 1825 moh., med Horrungen bak.
Fjellmarkmus.
Fjellmarkmus.
Ung gjøk..
Ung gjøk..
.. så vidt flyvedyktig.
.. så vidt flyvedyktig.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.