Eiksberget og Hovinsholm på Helgøya (17.03.2017)

Written by knutsverre (Knut S. Andersen) GSM

Duration 0h 31min
Distance 1.3km
Vertical meters 66m
GPS
Ascents Eksberget trig punkt (331m) 17.03.2017 10:10
Eksberget (337m) 17.03.2017 10:24
Visits of other PBEs Røste gård p-plass (260m) 17.03.2017 10:10

Etter overnatting i Ringsaker og sjekk av værmeldingen så vi at det var meldt bedre vær og mindre vind ut på dagen. Vi startet derfor dagen med et besøk til Helgøya i Mjøsa og innlands øytoppen Eiksberget 337. Fra Nes kjørte vi over broen til Helgøya og videre på vestsiden opp en sidevei til Røste gård litt sør for toppen.

Herfra fulgte vi en meget glatt og isete skogsvei opp til masten og Eksberget trig punkt. Bra med piggstøvler opp her! Videre et lite stykke vestover på fin sti til Helgøyas høyeste punkt - Eksberget der det er en infotavle like ved toppen. Selve toppen er på en fjellknaus med begrenset utsikt. Ned igjen valgte vi en direkte rute i et åpent parti i skogen som førte oss ned til frosne jorder på Røste-gården. OK denne dagen, men passer nok ikke i vekstsesongen!

Parkering og stistart Røste gård
Parkering og stistart Røste gård
Infotavle på Eiksberget. Toppen skimtes like til venstre for tavlen
Infotavle på Eiksberget. Toppen skimtes like til venstre for tavlen
Astrid på Eiksberget - øytoppen på Helgøya i Mjøsa
Astrid på Eiksberget - øytoppen på Helgøya i Mjøsa

Fortsatte sørover Helgøy til storgården Hovinsholm. Her traff vi den hyggelige gårdeieren Jens P. Slotnæs som ga oss fin informasjon om gården som er på ca. 1200 mål innmark. Her dyrker familien korn og poteter og driver en kalkunfarm. Produksjonen av matvarer er nok til å dekke behovet for ca. 10.000 mennesker - altså i størrelsesorden av en liten norsk småby.

Stedet er av litt spesiell interesse for meg siden en av mine meget fjerne forfedre er oppført som eier av gården så langt tilbake som i 1490. Det var den danskættede lensherre Peder Griis, som i 1499 ble utnevnt til høvedsmann på Akerhus Slott og Festning. Hans etterkommere av Brockenhuus/Bjelke-slekten satt siden som eiere av gården til 1723 da Hoel-familien fra Nes kjøpte godset. Siden har Hovinsholm vært i Hoel-familien eie.

Flere opplysninger om gård og eiere av Hovinsholm finnes på denne nettsiden.

Hovedbygningen på Hovinsholm
Hovedbygningen på Hovinsholm
En av driftsbygningen på Hovinsholm
En av driftsbygningen på Hovinsholm

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.