Sarek - En solotravers över små och stora 2000m-toppar (19.08.2015)

Written by TJyssum (Tore Jyssum) GSM

Map
Ascents Sarektjåkkå Bucht-toppen (2,010m) 19.08.2015
Sarektjåkkå Nordtoppen (2,056m) 19.08.2015
Sarektjåkkå Stortoppen (2,089m) 19.08.2015
Sarektjåkkå Sydtoppen (2,023m) 19.08.2015

Hur många små och stora 2000m-toppar kan vi räkna i Sverige? Del 1

(Del 2 : Kaskasapakte – Kebnekaise )

Av Tore Jyssum


Högtrykket over Skandinavia hadde etablert sig. Det var medio august, men det lå snöfelt i bergen som i början av juli månad. Turisten hadde kjört fra Norge nordover Innlandsvägen langt over 100 mil. Fra helikopterbasen tilhörende «Fiskflyg» ved Vietas / Stora Sjöfallet ble det ordnet en 8min helilift over Sjöfallet til nationalparkgrensen ved «Vita stenen» kartref. SVEREF 99 TM N 7480114 E 0632184

Det er platt våtmark og dels tett med videsnår/vidjekratt uten stig på sträcken västover tills man hittar stigen fra Suorva, der den korsar jokken Lulep Niendojågåsj. Hadde han valgt att gå fra Suorva ville det blitt 15 km ekstra med ryggsekken som med klatreutrustning veide 25kg. Lulep Niendojågåsj må vades, men det er trivlig sti videre 5km til hengebroen over Guhkesvákkjåhkå i den brede dalen Kukkesvagge/Guhkesvágge.

Tältet ble reist vel én km lengre väst ved elven Vuojnesjågåsj der den kommer ned fra glaciären Vuojnesjiegna. Kartref. N 7479417 E 0624833.

Den södra Sarektraversen

- en underbar vandring gjennom spektakulär geologi

Vuojnestjåhkkå 1952m – Spijkka 1976m – Spijkka NV ̴ 1920m – Buchttoppen SÖ 1903m –
Buchttoppen 2010m – Sydtoppen 2013m – Stortoppen 2089m – Nordtoppen 2056m

Starten gikk kl.05 med 60m rep og sikringsutstyr i pakningen. Opp den 5 km lange östryggen til Vuojnestjåhkkå var det promenadgang til det smalnet för toppunktet på 1952m, kl.08.

Herifra gikk fjellturisten ned västerut i stenig bergside (norska: ur) til överst på glaciären Vuojnesjiegna, som korsades.

Så fortsatte han opp i sydvästkanten av snöfältet som ofte går helt opp til Spijkkas östkam, og bort til varden på Spijkka 1976m, kl.10.

Efter en pause med prektig utsikt fortsatte han ned nordväst og ut på Spijkkas nordvästre topp med höjd ca.1920m. Herifra kan man orientere sig for nedstigningen videre mot nord.
I efterhånd er det klart snabbaste alternativet att gå ned i östkanten av den lille hängglaciären som går ned mot nord mellom Spijkka og Spijkka Nordvästre, og förer ned på storglaciären Oarjep Sarekjiegna. Under årets snöforhold fans det heller ingen sprekker att se der.

Turisten valde dock att följa en brant kam ned nordover. Kammen tar ned öst av toppen på Spijkka Nordvästre, og er dårligt markerad på kartan. Kammen börjar som en rygg nedover og blir til en brant knivsegg i höjd 1800m ved kartref. N 7479276 E 0618613. Kammen klatres ned i front, svårighetsgrad 2, innan en går ned söderut til grusrenner og ur som följs ned til överst på glaciären Oarjep Sarekjiegna, nordöst av Svarta Spetsen.

Svarta Spetsen har en lägre nordösttopp, varifrån det går en smal högre del av glaciärenen ned östover. Turisten passerade over brehögden/kjölen og gikk ned i den norra delen av Oarjep Sarekjiegna. Her rant det en heftig glaciärbäck djupt i sitt lage ovanpå glaciären.
Nu var det et val att ta, om oppgangen til Bucht-toppene. Det lar sig gjöre att gå opp nære kartans topp 1785m, og fortsette norrut til den branta/steile klippan/hammeren som ligger på kammen syd av topp 1903m. Turisten ville denne fine dagen följe snöfältene mest mulig, og gikk derfor opp et snöfält som brant tog honom direkte til ryggen over den nämda klippan/hammeren: N 7480257 E 0617723. Her undersökte han hammeren fra oven, og kunne konstatere at den enkelt skulle låta sig passere underifrån langs horisontale drag i sydöstsidan.

Fortsätningen var enkel opp til den platte
Buchttoppen 1903m N 7480414 E 0617799 kl.1300.

Herifra var det en promenade nordväst opp til östendan på den smale kammen
Buchttoppen Östendan 2008m N 7480990 E 0617323 kl.1330

Passet/skaret i Buchttoppen 2003m N 7480995 E 0617305

Buchttoppen 2010m N 7481007 E 0617270 kl.1340

Videre följde turisten kanten ned väst til en brantere kort klyvepassage (svårighetsgrad 2) over några frasprengte bergbitar (se bildet under) ned til passet mot Sydtoppen.

Lägste pass mellan Buchtt./Sydtoppen följer dock lite längre nord: 1910m N 7481023 E 0616881.

På panoramaet over sees "Favoritkam-mönstret" i Sydtoppens öststup, altså de lyse sediment-linsene infundert og omsluttet av svart diabas.
Under Stortoppen ser vi overgang til "Det röda Sarek" i nord, altså en ruströd omdannet bergart likeså infundert og omsluttet av diabas.

Det var en enkel rygg opp til
Sydtoppen Sarektjåhkkå 2023m N 7481187 E 0616684 kl.1440.

Utsikt fra Sarektjåkkå Sydtoppen
Utsikt fra Sarektjåkkå Sydtoppen
Utsikt fra Sarektjåkkå Sydtoppen
Utsikt fra Sarektjåkkå Sydtoppen

Den iblant smale ryggen videre norrut er også enkel.
Det lägste passet/skaret mellom Sydtoppen og Stortoppen lestes av som 1943m N 7481713 E 0616650.

Amatörgeologen gikk i västkanten av några oppsprukne lyse kvartsitt-sva/plattar oppover og iakttok ruter-mönstrete flak av ennu hvitere sediment.

Först på Stortoppens konus var det svart hård diabas. Så kunne han notere
Stortoppen Sarektjåhkkå 2089m N 7482033 E 0616593 kl.1550.

På varden er det en metallboks fra Svenska Turistföreningen, med bok, men boken var vasstrukken og svår att skrive i.
Dagens crux var forventet att bli nordöstkammen fra Stortoppen:

Turisten följde västkanten av kammen ned til toppen av överste klippa/hammer
Stortoppen Nordöstkam 1 2065m N 7482097 E 0616644 kl.1615.
Primärfaktor mot Stortoppen ble mätt/målt til 4m.
Så gikk han ned og ut på rapellknulen under. Rapellen starter etter nedstigning några meter til en stor sten med rapellslynger.

Rapellen er endast 3m, og kan også klatres ned. Klatringen opp motsatt veg er bare et opptak, svårighetsgrad 3. Turisten kringgick dock hele rapellstället genom att gå ned väst fra hammeren og traversere inn under. Kom ihåg att det var särskilt torrt og fordelaktig/gynnsamt.
Han gikk sedan ned og ut på neste klippa/hammer
Stortoppen Nordöstkam 2 2048m N 7482125 E 0616678 kl.1630.
Primärfaktor mot Stortoppen mättes till 2,5m.
Det er lett ned og ut planet nedenom der man hittar rapellfeste for andre rapell som er på 5m.

Klatringen opp motsatt veg i front av hammeren följer noen sprekker og er altså 5m av svårighetsgrad 3.
Også her kringgikk turisten rapellen genom att ta ned en smal sned plan fra västkanten av berghammeren til dess bas. Dette var også beroende av god friktion med de nuvarande törra förhållande. Under denne klippan/hammeren er man på toppen av en ny hammer uten primärfaktor, og finner et tredje rapellfeste ytterst.

Fronten av denne klippan/hammeren er bare enkel, der man förflyttar sig 8m slakt ned langs noen åpne sprekker (klatring grad 2 motsatt veg) til passet/skaret under. De to nederste berghamrene vil kunne kalles dobbelthammeren. Under denne er det en svak höjd på ryggen:
Stortoppen Nordöstkam 3 2010m pf. 1,5m
- för skaret/passet mot Nordtoppen 2000m N 7482170 E 0616732 kl.1645.

Så kom ikke repet til anvendelse på denne Sarektraversen.

Videre langs den horisontale kammen i botten av passet er det interessant geologi:

Röd stripet og roterad lagdeling av sediment omsluttes av svart diabas-lava. Så följer enkel klyving opp til
Nordtoppen Sarektjåhkkå Sydendan 2050mN 7482351 E 0616860 kl.1700

Passet/skaret i Nordtoppen 2046m N 7482408 E 0616880

Nordtoppen Sarektjåhkka 2056m N 7482525 E 0616935 kl.1715.

Varden er bygget opp av eksempler fra Sareks geologi. Denne amatøren tolket det til hvit kvartsitt, röd foldet sedimentsten og mörk diabas.

Vandringen ned gikk over
Nordtoppens östtopp 1973m N 7482508 E 0617413.
Herifra ned stenig mark/ur mot nordöst til et stort snöfält i rennen der kartan markerer en bekk som rinner ned mot Guhkesvágge. Snöen var så hård at stegjern krevdes. Ruten ble lagt langs förste terasse sydöstover söder om topp 1286. Det var lett passage av de parallelle jokkene fra Gaskakka Sarekjiegna, men det ble et dubbelt vad over flomstore Lulep Sarekjågåsj der turisten tok på joggesko og ble grundig kald på fötterna. Han byttet tilbake til stövler, og fikk så småningom tilbake fölelsen/känslan. Det var en lang marsch tilbake til tältet, med ennu et joggesko-vad over to deler fra jokken Vuojnesjågasj för tältplassen, der han ankom kl.2130.

Dagen etter vandrade han ut av Nationalparken og fikk efter avtale helilift från Vita stenen til Stora Sjöfallet.
Han kjörte via Kiruna til Nikkaluokta . Se fortsetning om 2000m-topparna rundt Kebnekaise.

Oppsummert om små og stora topper >2000m i Sarek:

Bucht-toppen Östendan 2008m pf. 5m
Bucht-toppen Sarektjåhkkå 2010m pf. 100m
Sydtoppen Sarektjåhkka 2023m pf. 80m
Stortoppen Sarektjåhkka 2089m pf.>1000m
Stortoppens nordöstkam 1 2065m pf. 4m
Stortoppens nordöstkam 2 2048m pf. 2,5m
(Stortoppens nordöstkam 3) 2010m pf. 1,5m
Nordtoppen Sarektjåhkkå Sydendan 2050m pf. 4m
Nordtoppen Sarektjåhkka 2056m pf. 56m


Språkantekning:
Artikeln er skriven i gemensam neo- scandinavisk.
Artikeln er tidligere publisert på nettstedet Utsidan.se
Svenskkonsulent: Gerth Ekström

User comments

 • -
  avatar

  En vakker påminnelse

  Written by Øyvindbr 10.03.2016 21:29

  om hva jeg og Sondre til de graaader gikk glipp av da vi tok turen sommeren 2012. Småregn, mer regn, grått, skodde og atter grått. Tøff tur og slitne og fornøyde med egen form i teltet seint på kvelden.

  En tur med fantastisk kameratskap! Men samtidig en tur som manglet absolutt alt disse bildene viser. Din tur var tydeligvis ren magi og viser klart og tydelig hvorfor dette er et område jeg må dra tilbake til, for jeg vil oppleve det under sånne forhold.

  For meg er Sarektjåkkå minner om vått slit og minner om et sted jeg har vært. Men jeg går aldri rundt med bilder av Sarektjåkkå inni meg som jeg kan drømme meg bort i. Da måtte jeg vært der på en dag av samme kaliber som 19. august 2015!!!:)

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.