Name Elevation V.sep. Coordinates GPX
Veten 632m 78m 32V 326667 6620615 (UTM)
Veten, (Vetten) 212m 212m 33W 567801 7649918 (UTM)
Veten 522m 16m 32V 338944 6923093 (UTM)
Veten, (Kornbergveten) 577m 139m 32V 343207 6892799 (UTM)
Veten, (Fleinneskollen) 382m 270m 33W 494273 7613472 (UTM)
Veten 140 m i Vågsøy, (Varden) 140m 52m 32V 298352 6879483 (UTM)
Veten 675 m i Tysfjord 675m 675m 33W 552691 7550793 (UTM)
Veten i Åsane 486m 375m 32V 297986 6712927 (UTM)
Veten i Åsane - merka sti fra vest 230m 32V 297172 6713519 (UTM)
Veten i Bodø 402m 30m 33W 487716 7468190 (UTM)
Veten i Bremanger 527m 66m 32V 281866 6865643 (UTM)
Veten i Bø 467m 125m 33W 481396 7614195 (UTM)
Veten i Eid 566m 60m 32V 337235 6866023 (UTM)
Veten i Evenes 351m 160m 33W 575386 7597194 (UTM)
Veten i Fana 172m 159m 32V 293014 6681877 (UTM)