Vinje

Siste turer


Nyeste PBE

Sørøst for Bratteskardtjønn (1133m) | 31.05.2021
Vinje
Løyningnuten Sør (1201m) | 31.05.2021
Vinje
Brattskarnuten Sørøst (1201m) | 31.05.2021
Vinje
Vest for Grostøyl (1019m) | 31.05.2021
Vinje
Sprettedalsnutan (1092m) | 31.05.2021
Vinje
Storhaugåsen (806m) | 20.05.2021
Vinje
Storlinuten (910m) | 20.05.2021
Vinje
Sørøst for Stuvetrååsen (853m) | 20.05.2021
Vinje
Stuvetrååsen (814m) | 20.05.2021
Vinje
Lotlinuten (974m) | 17.05.2021
Vinje