Jølster

Siste turer


Nyeste PBE

Flatjordsnova (1348m) | 14.11.2019
Jølster
Trollebottseggane vest (1345m) | 14.11.2019
Jølster
Astrupegga (470m) | 13.10.2019
Jølster
Eggjenibba S1 (1296m) | 11.10.2018
Gloppen, Jølster
Flugestøylen (400m) | 11.06.2018
Jølster
Ytre Fossheimsstøylen (715m) | 22.05.2018
Jølster
Nyken (726m) | 22.05.2018
Jølster
Vikastøylen (640m) | 22.05.2018
Jølster
Dagsturhytte (475m) | 04.03.2018
Jølster