Sogn og Fjordane

Siste turer


Nyeste PBE

Helebostkletten (525m) | 09.07.2019
Gaular
Svartenova (780m) | 09.07.2019
Gaular
Oppedal-Stølsdalen bomveg (260m) | 09.07.2019
Gaular
Bomveg Vikumstølen (310m) | 09.07.2019
Gaular
Knausen (1142m) | 08.07.2019
Gaular
Hagagrovi P-lomme (576m) | 07.07.2019
Luster
P-plass ved Sognefjellsveien (1371m) | 07.07.2019
Luster
Årskogjofete (299m) | 03.07.2019
Eid
Frishatten (281m) | 25.06.2019
Flora
Kråkenes fyr (35m) | 24.06.2019
Vågsøy