Loppa

Siste turer


Nyeste PBE

Ámmágáisa Nordvest (879m) | 27.05.2021
Loppa
Ámmágáisa (900m) | 27.05.2021
Loppa
Stølfjellet nord (855m) | 05.03.2019
Loppa
Matmorstuva (233m) | 12.12.2017
Loppa
Rappell/bratt klyving (800m) | 29.09.2017
Loppa
Opptak vest for Kvassnuvva (925m) | 29.09.2017
Loppa
Bratt øst for Kvassnuvva (930m) | 29.09.2017
Loppa
Bratt klyving opp mot Nuvva S2 (900m) | 29.09.2017
Loppa