Forklaring

PederM
Peakbook gjennomsnitt

Turaktivitet

  Totalt 2024
Antall turer
Antall bestigninger
Antall besøk til andre PBEer
Antall fadderartikler
 
 
 
Registrert distanse [km]
Akkumulerte høydemeter [m]
Antall topper med 100m PF
Antall ulike topper med 100m PF
Total registrert primærfaktor [m]
Total registrert PF for ulike topper [m]
Kun offentlige turer er inkludert i beregningen