Arkiv - dato

Arkiv - aktivitet

Lister jeg samler etter

Vindkraft på Ulvsjøfjellet?

Dato:
18.09.2011
Turtype:
Fottur

Sammen med Kirsten for å se nærmere på området som blir berørt av vindutbyggingen på Raskiftet. Kjørte nordre vei mot Ulvsjøen, gikk bortom sjøen og opp lia. Fine områder.

Kart