Lyngsalpene

Latest trips


Newest PBEs

Kjerkefjellet (562m) | 09.09.2023
Lyngsalpene, Tromsø
Hjellnesåsen (161m) | 30.08.2023
Lyngsalpene, Tromsø
Sørøst for Kveita (1,369m) | 02.06.2021
Lyngen, Lyngsalpene
Fugldalsfjellet Øst (1,581m) | 02.06.2021
Lyngsalpene, Tromsø
Jægervassåsen (365m) | 15.07.2020
Lyngen, Lyngsalpene
Skulvafjellet (794m) | 11.08.2019
Lyngsalpene, Tromsø
Vardo P-plass (119m) | 02.03.2019
Lyngen, Lyngsalpene
Blåvatnet (189m) | 17.06.2018
Lyngen, Lyngsalpene
Rødaksla (904m) | 09.05.2017
Lyngsalpene, Tromsø
Jøkelfjellet (1,738m) | 05.08.2016
Lyngsalpene, Tromsø