Skjåk

Latest trips


Newest PBEs

Holgrove (600m) | 13.12.2020
Skjåk
Øst for Vassvendeggje (1,446m) | 10.12.2020
Skjåk
Stamsæterhovden (1,029m) | 06.10.2020
Skjåk
Uppnose turskilt (1,135m) | 05.10.2020
Skjåk
Tundradalsbrua (890m) | 22.06.2020
Skjåk
Tundradalssætre parkering (905m) | 22.06.2020
Skjåk
Grønstorrbrua (1,118m) | 22.06.2020
Skjåk
Mysubytta p-lomme (855m) | 19.06.2020
Skjåk
Sota elvekryssing (765m) | 15.06.2020
Skjåk
Stistart Veslsota (738m) | 15.06.2020
Skjåk