Lesja

Letzte Touren


Neueste PBE

Skriubrue p-lomme (878m) | 18.07.2023
Lesja
Haukrusti p-lomme (795m) | 17.07.2023
Lesja
Kvannbekkmyre (814m) | 17.07.2023
Lesja
Asbjørnsåe bru (705m) | 16.07.2023
Lesja
Einbuløypa gapahuk (860m) | 17.04.2023
Lesja
Vest for Bekkjeslågån (1.444m) | 14.04.2023
Lesja
Sør for Einøvlingseggen (1.628m) | 11.04.2023
Lesja
Vesle Buahøin (1.523m) | 11.04.2023
Lesja
Søre Buahøin (1.373m) | 11.04.2023
Lesja
Systtjønnbue (1.061m) | 17.10.2022
Lesja