Archive - Date

Archive - Activity

Archive - Geography

Collected lists

Facebook

Juvberget

Date:
25.09.2016
Duration:
2:05h
Distance:
5.1km

Kom med bil fra Elverum og krysset elva Flisa ved brua som er merket med "Trollporten" på vektor-kartet (rett sør for Maristua). Fin grusvei hele veien fram til Juvberget. Parkerte på Nerigarden, hvor det var veldig pent og velstelt. Gikk derifra oppover gammel skogsbilvei til jeg var mellom Juvbergshetta og den noe lavere østre toppen på svenskegrensa. Best utsikt og finest på den østre grensetoppen. Åsnes' kommunetopp Elgklinten kunne tydelig ses som høyeste punkt i sør, mens Vålers kommunetopp Kjølberget muligens kunne skimtes i nord. Ellers panoramautsikt i de fleste retninger bortsett fra mot nordvest. Svært bratt ned mot et lite stelle på den svenske siden. På Juvbergshetta var det lite utsikt og heller ikke noe tydelig toppunkt å se. Prøvde å se etter et gammelt trigonometrisk >>>

Map    

Bjørnåsen

Date:
05.09.2016
Map