Hovde og Tjernsvehaugen, Land (27.05.2020)


Map
Ascents Budeiberget (709m) 27.05.2020
Hovde (763m) 27.05.2020
Tjernsvehaugen (643m) 27.05.2020
Visits of other PBEs Parkering Djupåa skytebane (575m) 27.05.2020
Tjernsvehaugen p-lomme (627m) 27.05.2020

Tur med Håkon i meis.

Hovde/Budeiberget
P ved Djupåa skytebane.
Bomvei innover, bommen åpen (kjetting), men tok ikke sjansen. Hadde nok gått fint, flere skytebaner innover også. Og flere snuplasser, bla ved den neste bommen rett sør for Hovde.
Slak stigning på grusveien, ca 50hm ila 3km. Ca rett sør for toppen tok jeg bratt oppover hogstfelt. Deretter hogstvei opp til toppen. Boltmarkert. Noe utsikt mellom trærne.
Planen var å finne stien øst for toppen og følge denne ned til veien, og videre opp til "ryggen" på Budeiberget. Pga ny hogst fant jeg ikke stien på vei ned eller nede ved veien. Gikk opp mot Budeiberget ca der stien skulle gå og fant den igjen nede ved myra. Ingen snø på Hovde, men fortsatt mye snø på nordsiden av Budeiberget, så blei en del sikk-sakk oppover. Langs østryggen (ca 500m) til toppunktet. Går en slags sti/tråkk bortover "ryggen", men stedvis vanskelig å finne. Helt vest på "toppryggen"/der stien til Gardsetra går, er det et gammelt hogstfelt med flott utsikt sørover. Fra selve toppunktet utsikt nordover. Ellers flott gammel skog i naturreservatet.
Tilbake samme vei ned til grusveien, etter denne ned til bilen.
Tot ca 10km, 280hm, ca 3 timer.

Tjernsvehaugen
Fulgte veien til snuplass rett ved toppen. Direkte i luftlinje mot toppunktet og kom da raskt inn på en glenne/gammel hogstvei som gjorde veien opp lett. Fant ingen markering på selve toppen. Ingen utsikt på toppen, men flott utsikt noen steder på (bil)veien opp.
500m, 15hm, 10 min.

Planen var også Brattengshovde fra nord, men ved Bratteng virket veien av dårlig kvalitet, pg ved Hogne en traktor parkert i veien. Før prøve på nytt seinere, evt fra sør/Lundon.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.