Vardeberget vest/Kinneberget og Storsvehøgda (22.05.2020)


Map
Ascents Storsvehøgda (375m) 22.05.2020
Svarttjernhøgda (357m) 22.05.2020
Vardeberget, vest (598m) 22.05.2020
Visits of other PBEs Fosstuakrysset (299m) 22.05.2020
Kinde parkering (478m) 22.05.2020

Tur med Håkon i meis.

Post 3 og 4 i årets "10 topper i Ringsaker"
Utrolig bra merkede stier ved begge toppene.
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4682819.1897.lb7umli7itlm7t/Ringsaker_10+topper_2020.pdf

Vardeberget vest/Kinneberget:
Post 4 på årets "10 topper i Ringsaker".
P ved lysløypa på Næroset, og fulgte beskrivelsen. Først etter lysløypa, deretter lenge langs grusvei. Siste 400m og 40hm i terrenget. Ingen egentlig sti der, men merket med bånd og en del som allerede har gått der, så blir vel tydelig sti etterhvert.
Vanskelig å finne akkurat toppunket, men virker å være like ovenfor posten.
Samme vei ned.
5,9 km, 165 hm, 1h15min.
Langs veien, rett øst for Kinntjernet skilt merket Kinde p-plass. Egentlig bare en liten lomme, men P her forkorter turen med 2,2 km og 50 hm.

Storsvehøgda
P langs veien et stykke opp mot Storsvea, like ved traktorveien opp til Storsvehøgda.
Fulgte traktorveien oppover, og tok av på en liten sti opp til toppen. Varde på toppen. Ca 500m fra parkeringa til toppen. Stien ned igjen og videre innover retning Fosstua. Forbi øvre Fosstua og ned til turposten /post 3 på nedre Fosstua. Flott utsikt i gammelt hogstfelt på veien nedover her. Fulgte grusveien ca 300m vestover og deretter merket løype opp til Svarttjernhøgda, hvor det fortsatt står et trigonometrisk tårn. Etter merket sti tilbake til bilen.

3,6 km, 125 hm, 55min.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.