Archive - Date

Archive - Geography

Collected lists

Facebook

Vettafjellet på Aspøya

Date:
19.10.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
4.5km

Map    

Skarsknuken

Date:
27.04.2019
Characteristic:
Hike
Distance:
4.4km

Start ved avkjøringen litt nedenfor demningen. Fulgte traktorvei som etter hvert gikk over til sti. Svak sti enkelte plasser og lett for å gå litt utenfor. Noe bratt siste etappe opp mot toppen. Grei retur med GPS..

Map    

Svinnesnebba

Date:
27.04.2019
Characteristic:
Hike
Distance:
5.4km

Start fra p-plass ved Torhjulvågen. Her følges veien over broen ca 2-300 meter til et veiskille. Herfra følges sti som fortsetter rett frem og etter hvert tar en sving til høyre og videre litt brattere opp lia. Stien/veien som går til høyre ved veiskille, er vinterstien og er ca 1 km lengre i følge en lokal trimmer. Stien opp til Nebba er litt dårlig merket enkelte plasser men dette er ikke noe problem så lenge man følger med :-) . God utsikt på toppen, også til Nesøya :-)

Map    

Saglimana

Date:
01.12.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
5.0km

Start ved p-lomme litt sør for siste bolighus og stistart. Det er to stier som går til toppen og etter ca 40 meter fra veien, kan man velge; èn sti går skrått sørover mens den andre går skrått nord. Jeg fulgte stien som går skrått sørover opp langs lia. Dette er den korteste og kanskje den fineste varianten. Godt merket sti gjennom mye skog som åpner seg litt når man nærmer seg toppen. Fin toppvarde og benker ved toppen. Jeg valgte den andre stien på returen slik at jeg fikk meg en liten rundtur.

Map    

Høgfjellet

Date:
01.12.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
6.0km

Start ved p-plass ca 100 m sør for gården Hammaren. Fra Hammaren er det godt merket sti helt opp til Høgfjellet. Veldig tørr og fin sti nå sent på høsten. Etter en liten og bratt kilometer, kommer man på Hammarsetra. Her er det både benk og fin utsikt for en rast. Herfra litt slakere parti opp mot Vettaskaret før noe brattere videre opp mot Høgfjellet. På toppen fin varde med vardekasse og bok. Og bonusen; vid utsikt mot alle kanter. Også mot Nesøya :-)

Map    

Norskå

Date:
24.11.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
5.3km

Turstart fra parkeringsplassen nede ved vannverket mellom Skaret og Storset. Fulgte traktorveien opp ca 1,6 km og videre sti opp til toppen. Dette er ikke noe høy topp, men har likevel god utsikt, - også til Nesøya :-)

Map    

Kjerkjeberget

Date:
24.11.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.5km

Turstart fra Saghøgda p-plass. Fulgte merket sti opp til kjerreveien som går videre opp Koksviklia. Det blir etter hvert noe mer stiterreng. Flere partier over myrete områder som muligens er noe bløtt om sommeren. Men i dag, med ca - 1 gr, var det fast og fin sti. Dette er èn av mange topper med god utsikt mot Nesøya. På toppen gikk telefonen i "svart" og toppbilde sto i fare. Men heldigvis kom en reddende Rose som tok min selfie :-)

Map    

Smisetnebba

Date:
05.05.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
9.5km

Kombitur med vårsjekk av hytten på Nesøya. Mye gjennomslagsføre over skoggrensen, men berget bra med fjellsko/gamasjer.

Map    

Torsknyken, Tingvoll

Date:
13.05.2017
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
6.0km

Svingte av ved Statoil stasjonen på Meisingset og fulgte veien videre til Skar hvor veien gikk bratt opp videre til p-plass ved det oppdemte vatnet Hafstadvatnet. Fra p-plassen fulgte jeg merket kjerrevei opp til Skarssetra og videre på merket sti opp videre forbi Hanemssetra og etter hvert på snaufjellet og toppen Torsknyken. Flott utsikt fra toppen i alle retninger,- bl.a. Nesøya. Etter signering i boka, ble det retur samme vei tilbake. Flott vårtur. Følg veien bratt opp til venstre etter husene her: Demningen ved Hafstadvatnet: Følg kjerreveien fra p-plass: Utsikt mot Nesøya: Ned mot Meisingset: Tingvollfjorden: Mot Flånebba: Hafstadvatnet:

Map    

Mulvikknuken, Sunndal-Tingvoll

Date:
13.05.2017
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
6.0km

Tur nr 2 i dag gikk til Mulvik knuken. Svingte av veien med Mulvika og fulgte veien opp forbi det lille boligfeltet og videre opp til et jorde. Parkerte ved broen - se kart. Gikk videre skogsveien opp til høyre etter broen og videre forbi en velteplass og etter hvert skarpt venstre videre opp. Fulgte veien som går skrått opp i NV retning og gikk den til endes før videre ca 50-100 m inn til høyre (øst). Videre bratt opp gjennom noe tett skog (ca 100m)før det åpner seg og mye lettere å gå. Fortsatt litt bratt men ellers ok å gå. På toppen er det god utsikt spesielt mot Nesøya. Bygde inn postkassen på en liten varde og la igjen ny turbok i kassen. Retur samme vei tilbake. Mulvikknuken: P-lomme ved jordet: Velteplass: Skarp opp venstre her: Hold høyre her: Følg denne veien: Til >>>

Map