Archive - Date

Archive - Geography

Collected lists

Facebook

Storskarven og Langtjønnsfjellet

Date:
21.09.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
15.1km

Jeg kom i snakk med min kollega Kari Elise om min planlagte tur til Nekkjådalen. Hun er en sprek nabo med Marit Bjørgen på Rognes, men er opprinnelig fra Forbygda. Det var derfor greit å få litt lokal info rundt området før turen. Og bedre ble det da hun sa hun gjerne kunne være med på turen. Jens Petter hadde vakt og derfor ikke anledning å være med i dag. Vel fremme på parkeringsplassen på Morsetvollan, var jeg godt informert om de fleste plasser opp gjennom dalen. Jeg ble spesielt imponert over alle info skilt som er plassert i Fordalen og dem var det far til Kari Elise, Harald, som hadde satt opp. Fra parkeringsplassen fulgte vi sti på vestsiden av Nekkjåa noen hundre meter før vi krysset elven over en bro og fortsatte videre på østsiden på fin sti, - bortsett fra >>>

Map    

Svarthaugen

Date:
15.09.2019
Characteristic:
Hike
Distance:
7.0km

Svarthaugtrim

Map    

Veslnøsen

Date:
14.09.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
5.1km

Fin luftetur i godt høstvær. Stakk innom tuftene etter over 100 år gammelt skiferuttak ved Veslnøsen. Området ble besøkt som familietur mange ganger først på 90-tallet.

Map    

Raudhovden

Date:
10.09.2019
Characteristic:
Hike
Distance:
4.1km

Map    

Hornet

Date:
08.09.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.9km

Dagens tur gikk til Hornet eller Drivdalshornet som det også kalles. Fjellet ligger litt sør-vest for Oppdal sentrum. Turen startet fra p-plass ved Tronda Vassverk, like ovenfor gården til Terje Tysland i Drivdalen. Stien fra hytten og opp til kjerreveien(*) skulle gjerne vært oppgradert noe med tanke på uttynning av kratt og kjerr. For denne turen er èn av mange bortgjemte perler i Oppdal! Ved den falleferdige setra (Veslengsætra), passet det godt med en lang pratepause. Videre opp er det fint å følge stien eller ryggen stort sett helt opp til toppen. Stor varde på toppen og spesiell god utsikt mot fjellene rundt. (*)Alternativ rute er å følge kjerreveien fra starten ved Båggåstrandveien, se kart (ca 1,7 km lengre èn vei).

Map    

Styggåsen

Date:
07.09.2019
Characteristic:
Hike
Distance:
1.6km

Kort tur fra p-lomme ved Storvolla`n hvor jeg gikk bomveien noen hundre meter før jeg gikk litt bratt opp mot Styggåsen. Mye store grantre og litt kratt, men greit å gå opp her. Ikke mye utsikt verken på tur opp eller på toppen.

Map    

Hamran

Date:
07.09.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
6.8km

Kjørte av FV 30 og over bru ved Rognes. Videre gårdsveien bratt opp mot Bjørga der jeg parkerte bilen etter ca 5,5 km ved Lykkja. Fulgte gårdsveien opp gjennom gårdstunet og videre opp langs jordene, - etter hvert kjerrevei som ble til sti. Da stien forsvant fulgte jeg delvis dyretråkk gjennom litt skog og etter hvert myrparti i åpent lende. Passerte et lite tjern og en gammel hytte. På toppen av Hamran en liten varde.

Map    

Sandhavda

Date:
31.08.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
6.0km

Fra Fv 30 kjørte jeg ca 2 km opp til p-lomme ved Mølan. Forsøkte å sjekke om parkering var ok, men traff ingen, - bare elghunden som bjeffet.. Her fulgte jeg traktorveg bratt og litt svingete opp til en idyllisk og gammel seter på Mølavollen. Etter noe synfaring, gikk jeg videre stien opp fra Mølavollen. Grei sti i starten som ble litt dårlig etter hvert, men da åpnet det seg et tråkk/åpent lende som jeg fulgte nesten til toppen. Siste biten litt bratt opp og gjennom noe tett skog. Vardeløs topp med bra utsikt.

Map    

Mortenfjellet

Date:
31.08.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
5.7km

Tok av Fv 30 og kjørte opp mot Almås og etter 1,8 km betales bomavgift. Kjørte videre til p-lomme ved Brennvollen. Jeg kunne jo tatt en tur innom «Bedringens vei» men fant fort ut at dette kunne være en blindvei :-) Fra p-lommen fulgte jeg privat hyttevei til endes og videre opp langs bekken på noe myr- og moseterreng. Litt lenger opp ble det noe lettere å gå. Stor fin varde på toppen med innlagt vardebok. Returen ned litt lenger øst var kanskje noe bedre.

Map    

Kvernlifjellet

Date:
31.08.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.6km

Tok av Fv 30 ved Singsås og betalte bomavgift (Vipps) for Ålmenningsveien etter 5,7 km. Jeg parkerte bilen etter 11,3 km ved den idylliske plassen Dolpvollan. Her fulgte jeg setervegen, som var stengt med bom, ca 1,4 km før jeg tok kurs mot Kvernlifjellet. Her var det sti enkelte plasser, men ellers noe mose- og myrterreng. På kartet kan det se ut som om toppene har noe samme høyde,- jeg besøkte derfor alle tre :-) Den midterste toppen er registrert som den høyeste, men den store varden her står litt vest for høyeste punkt. Returen ned gikk noe skrått tilbake over mange tunge myrparti.

Map