Hamran (07.09.2019)


Characteristic Hillwalk
Duration 1h 36min
Distance 6.8km
Vertical meters 256m
GPS
Ascents Hamran (638m) 07.09.2019 13:09

Kjørte av FV 30 og over bru ved Rognes. Videre gårdsveien bratt opp mot Bjørga der jeg parkerte bilen etter ca 5,5 km ved Lykkja. Fulgte gårdsveien opp gjennom gårdstunet og videre opp langs jordene, - etter hvert kjerrevei som ble til sti. Da stien forsvant fulgte jeg delvis dyretråkk gjennom litt skog og etter hvert myrparti i åpent lende. Passerte et lite tjern og en gammel hytte. På toppen av Hamran en liten varde.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.