Kvernlifjellet (31.08.2019)


Characteristic Hillwalk
Duration 1h 48min
Distance 7.6km
Vertical meters 242m
GPS
Ascents Kvernlifjellet øst (776m) 31.08.2019 10:36
Kvernlifjellet (780m) 31.08.2019 10:45
Kvernlifjellet vest (779m) 31.08.2019 10:59
Visits of other PBEs Dolpvollan p-lomme (586m) 31.08.2019 09:57

Tok av Fv 30 ved Singsås og betalte bomavgift (Vipps) for Ålmenningsveien etter 5,7 km. Jeg parkerte bilen etter 11,3 km ved den idylliske plassen Dolpvollan. Her fulgte jeg setervegen, som var stengt med bom, ca 1,4 km før jeg tok kurs mot Kvernlifjellet. Her var det sti enkelte plasser, men ellers noe mose- og myrterreng.

På kartet kan det se ut som om toppene har noe samme høyde,- jeg besøkte derfor alle tre :-) Den midterste toppen er registrert som den høyeste, men den store varden her står litt vest for høyeste punkt. Returen ned gikk noe skrått tilbake over mange tunge myrparti.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.