Archive - Date

Archive - Activity

Collected lists

Boltit med Olav, Råtåsjøhøi

Date:
12.07.2013
Characteristic:
Hike

Opp for å se etter fugl. Ingen fjellerke denne gangen. Men fjellrype og snøspurv nær toppen. Dessuten en hel flokk med boltit. 10 individer, trolig hunner som allerede forbereder trekket.

Map